Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Drápanda 2003

autor: rd

Město Varnsdorf a Městská knihovna Varnsdorf
vyhlašují 5. ročník literární soutěže pro děti

Drápanda 2003

Soutěž je určena dětem 6. – 9. tříd základních škol a věkově srovnatelných tříd víceletých gymnázií. Soutěžící budou rozděleni do dvou věkových kategorií: 6.-7. třídy, 8.-9. třídy (nebo věkově srovnatelné třídy víceletých gymnázií). V každé věkové kategorii bude hodnocena zvlášť próza a poezie. Příspěvky (povídky, básničky, reportáže) musí být původní, dosud nepublikované. Tematika je libovolná. Povídky či reportáže nesmějí být delší než 3 strany formátu A4. Do kategorie poezie zašlete 3 až 5 básniček. Nezasílejte opsané příspěvky a typické školní slohové práce. Kolektivní a nečitelné práce nebudou do soutěže přijímány. Na zvláštní papír uvede soutěžící tyto údaje: jméno, příjmení, rok narození, bydliště, školu a třídu. Obálku se soutěžními příspěvky a osobními údaji zašlete nejpozději do 2. dubna 2003 (platí razítko pošty) na adresu: Městská knihovna, Legií 2574, 407 47 Varnsdorf IV. Příspěvky, které nebudou vyhovovat organizačním podmínkám soutěže nebo budou odevzdány po termínu, budou automaticky vyřazeny.

Vyhlášení soutěže: leden 2003. Uzávěrka: 2. dubna 2003. Vyhlášení výsledků: 14. června 2003 v Městské knihovně Varnsdorf, Karlova 1746. Vydání sborníku vybraných příspěvků: prosinec 2003. Soutěž finančně podporuje Komunitní nadace Ústí nad Labem.

Tisk Tisk | E-mail E-mail