Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz
| 13. 2. 2003 | Nezařazené

Rumburští policisté mají stále více a více práce

autor: mjr. Ladislav Cink

Pracovníci Obvodního oddělení Policie ČR v Rumburku se v loňském roce, tak jako v letech předchozích, věnovali zejména objasňování trestných činů, přestupků, dohledu na veřejný pořádek, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a preventivní činnosti.

Počet policistů, stejně tak jako služební obvod, zůstal v roce 2002 beze změn.

V roce 2002 bylo občany oznámeno nebo policisty zjištěno 562 trestných činů, z nichž se podařilo objasnit 345, tedy 61 %. V porovnání s r. 2001 došlo k navýšení trestných činů o 84 skutků, t.j. o 15 %. Objasněnost trestných činů v Rumburku je srovnatelná s úrovní objasněnosti Okresního ředitelství PČR v Děčíně.

Nejčastějšími trestnými činy byly především krádeže, a to prosté 48 a krádeže vloupáním 147. Motorových vozidel bylo odcizeno 38 a případů krádeží věcí z motorových vozidel bylo 49. Trestné činy hospodářského charakteru řešili policisté ve 113 případech, násilných trestných činů bylo 42 a mravnostní 3. Ke konečnému výčtu patří dva případy vraždy a 78 ostatních trestných činů. Přímo při činu bylo zadrženo 38 osob.

Podobný vývoj jako u trestných činů byl i u přestupků. Zde oproti roku 2001 došlo k navýšení o 90 věcí. To znamená, že administrativně řešených přestupků bylo 304. Tento nárůst byl zčásti zapříčiněn i zvýšením škody u přestupků z dvou na pět tisíc korun.

Na úseku dopravy bylo policisty zjištěno 725 přestupků a za ně byly uloženy blokové pokuty v celkové částce 403.300,- Kč. Navíc bylo zachyceno a oznámeno 31 řidičů pod vlivem alkoholu.

Ve veřejném pořádku bylo zjištěno 62 přestupků a i ty byly řešeny blokově za částku 20.600,- Kč.

Kromě toho je nutné připomenout, že se rumburským policistům podařilo v loňském roce zadržet 18 hledaných osob a 9 pohřešovaných vozidel.

Na školách provedli policisté 7 besed s bezpečnostní tématikou a v terénu 18 akcí na kontrolu rekreačních chat a chalup, při nichž bylo fyzicky zkontrolováno 397 objektů. Průběžně, dle požadavků, předváděli osoby k různým okresním soudům nebo je eskortovali do výkonu trestu odnětí svobody a zajišťovali a asistovali pracovníkům finančních úřadů a exekutorům při výkonu rozhodnutí.

V roce 2002 nebyl veřejný pořádek ve větším rozsahu ve služebním obvodu narušen. V součinnosti s dalšími policejními silami zajišťovali rumburští policisté 18. května 2002 ohlášenou akci anarchistů v souvislosti s oslavami výročí Rumburské vzpoury.

Samozřejmě, že i v loňském roce se podařilo objasnit několik zajímavých případů, ale s nimi a s vývojem dopravní nehodovosti budete seznámeni příště.

Tisk Tisk | E-mail E-mail