Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Kdo brzdí rozvoj vzdělání ve Šluknovském výběžku?

autor: Gabriela Doušová

Z iniciativy senátora Josefa Zosera se v pondělí 3. února konalo na varnsdorfské Střelnici jednání kompetentních osob o možnostech zřízení vysokoškolského studia ve Šluknovském výběžku. Hlavními senátorovými hosty této schůzky byl rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., zástupce hejtmana Ústeckého kraje Ing. Tošovský a vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu Ing. Štěpán Harašta. Kromě starostů a ředitelů středních škol Šluknovska se schůzky zúčastnili i dva krajští zastupitelé, člen rady Ústeckého kraje pro školství, mládež a tělovýchovu Ing. Pavel Kouda a Robert Šatník, předseda komise krajského zastupitelstva pro rozvoj bydlení, zemědělství, hospodářství a dopravy.

Po dvouhodinové diskuzi bylo jasné, že všichni přítomní cítí potřebu podpořit vzdělanost Šluknovského výběžku vytvořením vyšších stupňů vzdělání než jen středoškolského. Ale dále se již (zvláště ředitelé středních škol) nemohli s krajskými zastupiteli shodnout na typu a oboru vyššího vzdělávání. Zatímco zastupitelé hájili možnost vysokoškolského bakalářského studia, ředitelé škol požadovali zřízení pouze vyšších odborných škol.

Ředitel SOU ve Varnsdorfu Ing. Hodničák usiluje o informatiku, ředitel Lesnické školy ve Šluknově Ing. Janoušek zase o vyšší odborné vzdělání v oboru produkce a zpracování dřevní hmoty. Nelze zapomenout na požadavek EU na vyšší odborné vzdělání zdravotních sester, což se velice dotýká SZŠ v Rumburku.

Zástupce Rumburku Mgr. Jarolímek ve svém projevu zdůraznil, že je žádoucí a nutné hledat takový vzdělávací obor, jehož absolventi by našli uplatnění především na Šluknovsku a v blízkém okolí. „Je nesmysl vychovávat jednu třídu, tudíž dvacet až třicet úzce specializovaných bakalářů, kteří se po vystudování rozprchnou po celé republice. To vzdělanostní úroveň Šluknovska neřeší. Hledejme tedy obor, který by byl použitelný pro Šluknovsko tak, aby se koncentrace vysokoškolsky vzdělaných lidí v tomto regionu zvyšovala,“ konstatoval Jarolímek.

Ani po dvou hodinách sezení účastníci nenašli shodu. A odpovědi na tyto otázky padnou až při dalších jednáních.

Dalším otázkou je, kde by tato škola měla být. Aniž by padl konkrétní návrh nebo informace, z rozhovorů účastníků vyplynulo, že všichni považují Varnsdorf za jediné možné město. Starosta Varnsdorfu Ing. Poláček na otázku, zda je město připraveno na tak nákladnou investici, jako je vybudování vysoké školy, s přehledem odpověděl: „Ano, Varnsdorf je připraven. Sehnat 30 milionů nebude problém, nebude problém sehnat vhodnou budovu. Jediný problém vidím v možnostech ubytování studentů a učitelů. Bytů máme nedostatek.“

Dalším nezanedbatelným problémem bude nedostatek kvalifikovaných vyučujících s potřebným akademickým vzděláním, kteří by odpovídali požadavkům ministerstva školství. Podle MŠ by každý vyučující měl být přinejmenším profesor nebo docent. Podle rektora UJEP doc. Havla je velmi těžké sehnat potřebné množství odpovídajících vyučujících a přivést je do Varnsdorfu. „A řešit výuku pomocí dojíždějících vyučujích z jiných měst se mi nezdá vhodné,“ říká doc. Havel a dodává: „Aby byla výuka kvalitní, musí být vyučující neustále se svými studenty, musí je vést a kontinuálně vzdělávat.“

Přáním senátora Josefa Zosera je, aby první studenti zasedli do školních bakalářských lavic nejdéle za čtyři roky. Ale jestli se tak stane, není jisté. Nikdo z přítomných totiž nedokázal odpovědět na dvě otázky, jejichž zodpovězení by mnohé vysvětlilo.

První položil Ing. Harašta: „Souhlasím s rozšířením vzdělávání na Šluknovsku. Takže chci slyšet, co zde chcete, jak to chcete řešit a kdo si to vezme na starost?“

Druhá důležitá otázka zazněla z úst Roberta Šatníka: „Z dnešního jednání mám pocit, že ředitelé škol chtějí, aby se vzdělání na Šluknovsku rozšířilo. Chce to i senátor, i krajští zastupitelé, chtějí to i starostové. Chceme to všichni. Proto by mě zajímalo, kde to vázne? Chci vědět, kdo to brzdí?“

Ani on se odpovědi na svou otázku nedočkal. Snad padne na dalším setkání.

rn0305_1

Rektor UJEP Doc. Havel (vlevo) a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Ing. Tošovský se shodují s ostatními účastníky schůzky na potřebě bakalářského studia na Šluknovsku. Foto -gdo-

Tisk Tisk | E-mail E-mail