Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Jiříkov má zájem o naší městskou policii

autor: gdo

Dalším řízením Městské policie v Rumburku byl na prosincovém jednání městského zastupitelstva pověřen místostarosta města Radek Engl. V souvislosti s tím se nabízí otázka, zda se chystají nějaké změny v práci nebo organizaci městské policie.

„Žádné změny nechystám. Stávající struktura MP zůstane zachována tak, jak ji známe,“ vysvětluje Radek Engl a dodává: „i nadále budeme zaměstnávat 14 lidí, služby budou v nezměněném rozsahu dvacetičtyřhodinové.“

Jediná změna, která se městské policie týká, vychází z novely zákona o městské policii, která vešla v platnost 1.1.2003 a díky níž získala MP větší pravomoci.

„Ne všechny dopravní přestupky jsme mohli řešit – mohli jsme je jen zaevidovat a předat dál na Dopravní inspektorát do Děčína. Dneska máme možnost toto řešit přímo na místě, případně je předat na Pověřený úřad v Rumburku, na přestupkové oddělení odboru dopravy,“ libuje si Engl.

Dále novela tohoto zákona umožňuje spolupráci několika měst při výkonu pravomocí městské policie. Jiříkovští již kontaktovali místostarostu Engla se snahou o navázání spolupráce. „Ani v této oblasti nechystáme změnu. Jsme sice přístupní novým návrhům, ale ty souvisí především s ekonomikou tohoto projektu. A v této oblasti se s jiříkovským starostou panem Majákem diametrálně lišíme. Spíše bych viděl možnost rozšířit působnost MP do Křečan, kde již nyní celkem kvalitně spolupracujeme s Policií ČR.“

Na letošní rok se však výhledově připravuje rekonstrukce vnitřních prostor MP. Její součástí by mohlo být i vybudování chráněné dílny, jejíž zřízení by spolufinancoval Úřad práce v Rumburku. „V souvislosti s chráněnou dílnou by vzniklo několik pracovních míst pro dozor nad kamerovým systémem, což by mělo za následek uvolnění strážníků MP na práci do terénu, a tím i k zefektivnění práce MP. Zatím však nemůžeme podrobněji o rekonstrukci hovořit, protože nemáme připraven projekt a nemáme zatím pro tuto akci uvolněné finance. Ale do konce roku bychom to chtěli mít hotové,“ dodává Radek Engl.

Tisk Tisk | E-mail E-mail