Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Tříkrálová sbírka 2002

autor: ředitelka FCH Rumburk

rn2108_2 Letošní zimu stejně tak jako vloni bude v jednotlivých místech litoměřické diecéze, prostřednictvím farních a oblastních charit, popřípadě jednotlivých farností, organizována Tříkrálová sbírka. Minulá Tříkrálová sbírka byla již podruhé uskutečněna na území celé republiky a tím se podařilo obnovit tradici. Tato akce se setkala s velkým ohlasem a v České republice bylo vybráno 37 milionů Kč. Ze sbírky byla financována řada charitních projektů.

Tříkrálovou sbírku pořádá již potřetí Sdružení Česká katolická charita. Tato organizace patří k největším humanitním institucím v České republice a jejím cílem je pomáhat lidem v nouzi bez ohledu na jejich vyznání, rasu nebo národnost. Cílem této sbírky je formovat veřejnost k sociálnímu cítění a pomoc bližnímu. Občané se díky ní také mohou podílet na charitativní práci. Sbírka probíhá v době od 3. do 8.1.2003, kdy budou do domácností, institucí, ale i po ulicích v celé České republice chodit skupinky tří králů s koledou a budou vybírat do kasiček příspěvky od občanů. Všechny domácnosti zároveň obdrží letáky se složenkami, díky kterým budou moci přispět na účely sbírky.

Účelem této sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Pokud budete mít zájem o návštěvu Tří králů v těchto dnech, prosíme o nahlášení na telefon Farní charity Rumburk 412 332 774. Je nutno uvést jméno, příjmení, ulici a obec.

Tisk Tisk | E-mail E-mail