Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Poděkování občanům za projevenou podporu ve volbách

Vážení spoluobčané města Rumburka,

dovolte mi, abych jménem Městské organizace Unie Svobody – Demokratická unie Vám poděkoval za projevenou podporu při komunálních volbách. Byli jsme si vědomi toho, že jako nový politický subjekt se budeme velmi těžko prosazovat a to zejména s předpokládanou účastí přes 30 % platných voličů. Vám všem, kteří jste byli volit a vyjádřili tak svůj hlas, a to bez ohledu jaké politické straně nebo seskupení, Vám upřímně děkuji.

Neboť jste to byli právě Vy, komu záleželo na dalším 4 letém období, jakým směrem se bude město a život v něm ubírat. Jak se nám bude dařit naplňovat úsilí o skutečně demokratickou, občanskou společnost bez projevů a známek diktátu, známek nedemokratického myšlení, které pod heslem, kdo nejde s námi jde proti nám, neboť se v mnohých oblastech života s tímto jevem v našem městě setkáváme, aniž bychom v návalu všedních starostí tomuto věnovali pozornost. Proto Vám všem našim rumburákům děkujeme za odvahu nám dát hlas a slibujeme, že budeme jako opoziční politická strana dbát na dodržování lidských práv, dodržování norem demokratické společnosti a jejich zákonů a budeme Vás informovat o všech skutečnostech, které by nějakým možným způsobem mohly být nasměrovány proti Vám a našemu městu.

Zároveň je nám líto, že přes veškeré projevy kritiky a nesouhlasu se současným stavem věcí v našem městě nepřišlo k volbám bezmála 70 % platných voličů. Ti by si měli především uvědomit, že pomohly zachovat stávající stav a zastupitelstvo jako takové beze změn.

Vážení spoluobčané, děkujeme Vám všem, přejeme Vám pevné zdraví, štěstí a radost, jak osobním životě, tak i při výkonu svého povolání.

za Městskou organizaci Unie Svobody – Demokratická unie Rumburk
předseda v.r. Račok Ladislav

Pozn. redakce:
uvedený článek je bez korektur

Tisk Tisk | E-mail E-mail