Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

100. výročí trati

Rumburk – Panský – Mikulášovice a Panský – Krásná Lípa

V úterý 29. října uplyne již 100 let od doby, kdy byl zahájen železniční provoz na trati Rumburk – Panský – Mikulášovice d.n. a Panský – - Krásná Lípa. Tomuto předcházela nutnost ve Šluknovském výběžku mimo již existující úsek trati Rumburk – Šluknov – Mikulášovice, na kterém již od 14.12.1884 provozovala dopravu ČSD (Česká severní dráha – BNB – Böhmische Nord-bahn), zajistit obslužnost místních továren, měst a obcí Mikulášovic, Brtníků, Panského a Křečan, jejichž zástupci obdrželi r. 1900 jako konsorcium koncesi k výstavbě této trati. V létě r. 1901 byla firmou Schön a Wesely zahájena stavba. Bylo ustoupeno od původního revolučního projektu plně elektrického provozu (nápad inženýra Křižíka) a počítalo se s parním provozem. Potřebný kapitál byl složen částečně jmenovanými obcemi, posilovanými průmyslem a částečně zemským výborem ve formě garance na základě zemského zákona z roku 1892.

Celá trať (17,7 km Rumburk – Mikulášovice a 5 km Panský – Krásná Lípa) včetně budov byla stavěna dle normalizovaných vzorů generálního ředitelství drah. Ve stanici Dolní Mikulášovice měla tato místní dráha vlastní kolejiště, staniční budovu a výtopnu v těsném sousedství stanice BNB. Mezi oběma nádražími (dodnes existují obě budovy) se chodilo po lávce mezi kolejemi. Po 100 letech se názvy jednotlivých zastávek a jejich situování podstatně nezměnilo (např. Herrnwalde – Panský les – dnes Panský), avšak oproti stavu při zahájení provozu dnes již žádná ze zastávek nemá kolejové rozvětvení pro nakládkovou a vykládkovou činnost. Ta v prvních letech provozu údajně silně převyšovala manipulaci na šluknovské větvi provozované BNB. Dodnes slouží po malých úpravách jediné větší stavby železničního spodku, a to trámový ocelový most v Brtníkách a ocelový mostek na přistavěném náspu ve stanici Rumburk. Po dokončení úseků mezi Mikulášovicemi a Dolní Poustevnou 15.11.1904 a propojení se saskou stanicí Sebnitz 1.6.1905 se tak Šluknovský výběžek stal oblastí s abnormálně hustou sítí v tom smyslu, že z žádné obce (snad s výjimkou obce Severní u Lobendavy) to nebylo víc než 3 kilometry na nejbližší nádraží (započítáváme-li i saské dráhy).

Samotné oslavy by měly proběhnout 27. října 2002 tím, že na tratích bude uskutečněna slavnostní jízda historického (parního) vlaku, která bude doplněna výstavkou hnacích vozidel, mechanismů a osobních a nákladních vozů ve stanici Rumburk a Mikulášovice d.n., a dále pak výstavou železničních modelů vozidel a budov a rovněž fotografií s železniční tématikou ve stanici Rumburk. Oslavy budou provázeny programy organizovanými národním parkem a klubem českých turistů ze zastávky Panský a čítajícími tři pochodové trasy, zábavná soutěžení pro děti a rodiče na trase Panský – Vlčí Hora, výstavou velkoplošných fotografií Národního parku České Švýcarsko s prodejem pohledů a map. V neposlední řadě se uskuteční jízda historického parního vlaku pořádaná klubem přátel lokálky ve spolupráci s železničním klubem při výtopně Löbau (SRN) na trati Rumburk – Šluknov – Mikulášovice d.n. – Dolní Poustevna. Touto akcí mimo připomenutí historického jubilea chceme, aby byl region oživen a zastaven trend opouštění příhraničních oblastí. Zvláště mladí lidé odcházejí do vnitrozemí, a to nejen z důvodu chybějících pracovních příležitostí, nedostatku kulturního vyžití, ale i možného útlumu dopravní obslužnosti. Chceme, aby byly preferovány takové druhy doprav, které nemají dopady na životní prostředí, narozdíl od individuální automobilové osobní či nákladní přepravy.

Čerpáno z knihy Už dlouho nejel žádnej vlak Zdeňka Šindlauera

Tisk Tisk | E-mail E-mail