Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Komunikace v novém ještě letos

autor: SV.

Jak jsme již informovali v předchozím čísle Rumburských novin, projdou rumburské komunikace ještě v letošním roce rozsáhlou rekonstrukcí v rámci akce plynofikace okrajových částí města. V současnosti probíhá pokládka spodní vyrovnávací vrstvy, připravují se nové uliční vpusti včetně napojení, osazují se obrubníky a pokračují práce na propojování sítí, tak aby v budoucnu nemusely být nové povrchy narušovány. Následně budou v termínu do 31. října dokončeny pokládky konečných vrchních živičných vrstev. V souvislosti se zmíněným termínem bychom rádi požádali občany o trpělivost do té doby, než budou nové povrchy dokončeny, protože pro jejich kvalitu je nutné dodržet technologický postup.

Kompletní rekonstrukcí projdou následující komunikace: Slunečná, spojka Krásnolipské a Jitřní, Zálužanská, Nová, Myslivecká, Pod Hvězdou, Stanko Vodičky spojka k Penny, Tichá včetně odbočky a křižovatky, Větrná, Na Pěšině, Rolnická před autosalonem a ke garážím, Purkyňova, Havířská, Josefská, Osadní, Sadová, Novákova, Tovární, Vilová, Spojovací, U Rybníka, Slévačská od rybníka k viaduktu. V případě těchto kompletních oprav se jedná o plochu 22.048 m2 komunikací.

Částečné opravy budou prováděny na těchto komunikacích: St. Vodičky – ke kapli, Horská, Kalná, spojka Zadní k lávce, Hraniční, Na  Výsluní, Na Křižovatce, Úzká ke konci řadové zástavby, Letní, Ranní, Krajová, Ke Koupališti, Textilní, Výtopní, Osídlovací, Lesní včetně křižovatky u koupaliště, 2. polské armády a Plynární.

Na ostatních komunikacích dotčených výstavbou plynovodů bude provedena oprava překopů vyspravením rýh také do konce měsíce října. Nájezdy po odtěžených dlažebních kostkách budou upraveny v ulicích Poplužní, Ke Koupališti a K Cihelně v termínu do 16.10. tohoto roku. Druhou etapou výstavby vodovodu v ul. Slévačská a U Rybníka bude pokračování vodovodu v ul. Hluboká a Druhá, přičemž rekonstrukce povrchů těchto zasažených komunikací proběhne na jaře 2003.

Celkově rekonstrukce místních komunikací v Rumburku zahrne plochu cca 32 tis. m2. Jedná se tedy o nejrozsáhlejší akci tohoto druhu od roku 1990, jejíž investiční náklady jsou ve výši cca 11 mil. Kč. Mělo by se však jednat jen o první etapu rekonstrukcí povrchů komunikací ve městě, neboť je již zpracován plán rekonstrukcí pro následující roky.

Tisk Tisk | E-mail E-mail