Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

autor: Mgr. Marta Hrubešová, advokátka z Varnsdorfu

Vlastním rodinný dům, který bych nyní, s ohledem na svou finanční situaci, chtěla urychleně prodat. Se svým bydlením problém nemám, protože vlastním ještě menší byt, chtěla bych však nějakým způsobem zajistit bydlení i pro svou sedmdesátiletou matku, která je nyní na dlouhodobé návštěvě u své sestry v zahraničí. Myslím, že nejvhodnější by bylo zřízení věcného břemene bydlení v domě, který prodávám, tak, aby v něm má matka mohla v klidu dožít. Kupující s tím souhlasí. Problém však je, jak jsem již uvedla, že matka je v cizině a nechce se teď vracet, protože cestování je pro ni velice vyčerpávající. Bylo by možné, abychom smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřeli bez ní?
Pokud by nenastala jiná komplikace, bylo by v tomto případě možné uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch Vaší matky v souladu s § 50 občanského zákoníku, tj. jako smlouvu ve prospěch třetí osoby. Poté by ovšem záleželo na tom, jak by se Vaše matka zachovala. Jestliže by např. určitou dobu váhala, zda výše uvedené právo bydlení v prodávaném domě, jež jí plyne ze smlouvy o věcném břemeni, přijme, nebyla by po tuto dobu ze smlouvy uzavřené Vámi v její prospěch zavázána. Na druhé straně by z ní samozřejmě nebyla ani oprávněna, smluvní závazkový vztah by v této době existoval pouze mezi Vámi a kupujícím a Vaše matka by v podstatě nemohla ovlivnit ani případné zrušení tohoto smluvního vztahu. Pokud by se rozhodla, že právo bydlení ve Vašem, resp. prodávaném domě, přijme, resp. rozhodla by se akceptovat věcné břemeno zřízené v její prospěch, mohla by se poté samostatně svého práva domáhat. Pro přijetí tohoto práva, resp. plnění ze smlouvy o věcném břemeni, není stanovena žádná zvláštní forma, proto jej Vaše matka může přijmout jak písemně, tak ústně, a dokonce i tzv. konkludentně – tj. tím, že se prostě do prodávaného domu nastěhuje.

Uzavřela jsem kupní smlouvu, v níž jsem prodávala několik movitých věcí. Nyní jsem zjistila, že jsem v součtu jejich cen udělala chybu. Mám teď strach, že by kupující mohl říct, že ta smlouva je neplatná, věci mi donést zpět a chtít ode mě zpět peníze. Může to udělat?
Myslím, že tohoto se obávat nemusíte. Podle § 37 odst. 3 občanského zákoníku není právní úkon neplatný pro chyby v psaní a počtech. Kupní smlouvou, kterou jste s kupujícím uzavřela, jste tedy, alespoň podle toho, co uvádíte, oba vázáni, a to bez ohledu na Vaši chybu v součtu cenových položek, která je zřejmě i zcela zjevná.

Tisk Tisk | E-mail E-mail