Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Pomoc, která není o lidech, ale pro lidi

autor: zpracovala SV.

Závěrečné zpravodajství o sbírce humanitární pomoci v Rumburku

Jak již bylo uvedeno v minulém čísle Rumburských novin, proběhla v Rumburku ve dnech od 14. do 31. srpna tohoto roku humanitární sbírka pro postižené záplavami. Čtenářům jsme slíbili, že budeme následně informovat podrobněji, proto tak činíme. Nejprve k finanční sbírce, kterou pořádala Farní charita v Rumburku. Dá se říci, že vybraná částka je opravdu velice úctyhodná – jedná se totiž o 113.198,- Kč! Z toho 107.798,- Kč bylo vybráno na hotovosti a na účtu se sešlo 5.400,- Kč. Aby peníze nezahálely, zatímco je lidé potřebují, tak byly distribuovány ihned s dodávkami humanitární pomoci, tedy přímo postiženým. Peníze byly rozděleny následujícím způsobem: Děčín – 30 tis. Kč, Hřensko – 15 tis. Kč, Dobkovice 10 tis. Kč, Malšovice – 10 tis. Kč, Těchlovice 5 tis. Kč a Křešice (u Litoměřic) – 10 tis. Kč. Zůstatek ve výši 33.198,- Kč bude zaslán na účet přímo do již zmiňovaných Křešic.

Celkem bylo naloženo a vypraveno 14 dodávek pomoci, přičemž většina ze zdarma poskytnutých dopravních prostředků, a to včetně řidičů, jela několikrát.

Díky pracovníkům Informačního střediska v Loretě a Farní charity v Rumburku byli lidé přinášející humanitární pomoc vždy nově informováni o potřebách postižených. Pomoc obsahovala: vodu, holínky, hygienické potřeby, deky, spacáky, potraviny, nářadí, odpadkové pytle, krmení pro psy, tašky do školy, ale také 4 kočárky, 3 dětské postýlky a celou řadu věcí, o které postižení při povodních přišli. O tom, že sbírka splnila svůj účel beze zbytku, rozhodně o tom svědčila slova díků a slzy dojetí, které měli možnost vidět ti, kteří pomoc, často ještě zaplaveným občanům, přivezli. Veškerá dokumentace související se sbírkou pomoci i financemi je k nahlédnutí ve Farní charitě v Rumburku.

Nemalou částkou se na humanitární pomoci podílí také město Rumburk, které poskytlo 300 tis. Kč na konto POVODNĚ Ústeckého kraje s tím, že pan Šváb požádá hejtmana Ústeckého kraje Ing. Šulce o vyčlenění minimálně 100 tis. Kč pro Hřensko. Také rumburští hasiči poskytli pomoc přímo postiženým, ke kterým se později vydalo rovněž několik dobrovolníků z Rumburku na dvoudenní brigádu. Domnívám se, že prakticky každý se snažil pomoci v rámci svých možností, a proto patří poděkování stejnou měrou občanům; všem těm, kteří poskytli dopravu; zaměstnancům farní charity a IS Loreta; strážníkům městské policie; dobrovolníkům a dalším, kteří prostě a jednoduše poskytli pomoc tam, kde byla potřeba.

z podkladů FCH – pí Ondrušové

Tisk Tisk | E-mail E-mail