Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Sportovní kluby slaví deset let

autor: Mgr. Alena Košnarová

Hned na úvod bychom mohli položit otázku: Jak fungují dvě sportovní organizace (ČASPV a AŠSK) na Základní škole U Nemocnice v Rumburku, které v letošním roce oslaví 10. výročí své činnosti?

Školní sportovní klub
(AŠSK)

Jeho cílem je připravovat pro žáky různé sportovní akce a tím je motivovat a připravovat na různé soutěže a turnaje v rámci školy, města, okresu i republiky. Tak např. ve školním roce 2001/2002 jsme se v rámci okresu a republiky zúčastnili těchto akcí: 11.10. – Zátopkova štafeta (ze 76 škol 15. místo); 14.11. – okresní kolo v plavání (chlapci 2. místo, děvčata 3. místo); 20.11. – Šikula cup – skákání smíšených dvojic přes švihadlo, zastoupení 45 dvojicemi (získaly nejlepší umístění v republice: 3. třídy – 7. místo z 53 dvojic, 4.-5. třídy – 9 místo z 98 dvojic, 6.-7. třídy – 71. místo ze 123 dvojic, 8.-9. třídy – 24. místo ze 118 dvojic); 19.3. Klokan cup – skokanský pětiboj (zúčastnilo se od nás 17 družstev s celkem 136 závodníky, kteří získali 5. místo ze 128 škol); březen – Kočky 2002 – kondiční desetiboj pro dívky (12. místo ze 34 škol); okresní kolo vybíjené pro 5. ročník (5. místo); 17.5. – McDonald`s Cup (malá kopaná pro 4. – 5. třídy – účast).

Samozřejmě se také zúčastňujeme akcí pořádaných v rámci školy a města jako např.: 26.11. – sálová kopaná pro chlapce 4.-5. tříd (zúčastnilo se 31 chlapců v 5 družstvech – vítěz – 5. mix); v průběhu roku to byl tříkolový turnaj ve florbale, kde účinkovalo 12 družstev chlapců 7.-9. tříd; 22.3. – přehazovaná pro dívky 6.-7. tříd (5 družstev – vítěz 7.a); 26.3. – Rumburské skákání – skok vysoký; 28.3. – Velikonoční basketbal – 4 družstva nejmladšího žactva; 14.5. – městské kolo vybíjené pro 5. třídy (zúčastnila se 2 družstva ZŠ U Nemocnice, 2 druž. ZŠ Tyršova a jedno ZŠ Jiříkovská – vítězem byla 5.a ZŠ U Nemocnice); 21.5. – florbal pro dívky 8.-9. tříd (5 družstev – vítěz 9. mix); 24.5. – florbal pro chlapce 5.-6. tříd (6 družstev – vítěz 5.b).

Během tohoto roku jsme také třikrát veřejně vystupovali s aerobikem.

Fit club
(ČASPV)

Cvičení je zaměřeno hlavně na aerobik. U děvčat přidáváme základy gymnastiky a míčových her. Máme tři kategorie. V úterý cvičí nejmladší děvčata 5-9 let, ve čtvrtek děvčata 9-12 let a ve středu a čtvrtek mají svá cvičení ženy. Středa je věnována klasickému aerobiku s různými moderními prvky, které jsou v současné době hitem. Nyní třeba cvičíme hodinu s prvky kickboxu a taebo. Čtvrtek je věnován kondičnímu aerobiku – méně choreografie a více posilování na bednách, s gumou a činkami. Děvčata ve věku 12-15 let mají svůj aerobik také. Je ale zahrnutý do školní výuky jako povinně volitelný nebo nepovinný předmět.

Aerobik je nejrozšířenější cvičení mezi ženami a dívkami právě proto, že je tak tvárný a může se přizpůsobit každé věkové kategorii. Je v něm zahrnuto posilování, strečink a prvky ze zdravotní TV. Proto je aerobik tak SUPER.

A teď výzva či snad lépe prosba?

Kdyby měl někdo chuť stát se cvičitelem děvčat nebo chlapců se zaměřením na gymnastiku, míčové hry, turistiku, pohybově branné hry atd., ozvěte se. Sport pro VŠECHNY zahrnuje jakýkoliv druh pohybu.
Výsledky naší práce, našeho cvičení, uvidíte zítra (v pátek 7.6. 2002 v 17.00 hod.) v tělocvičně ZŠ U Nemocnice na sportovní show nazvané SPORTPARÁDA.

Tisk Tisk | E-mail E-mail