Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Přednáška na DM

autor: Bc. Lenka Obergruberová, SOUp Rumburk

Děkuji paní Ondrušové z Farní charity Rumburk a jejím spolupracovnicím a také panu Ratajovi z městské policie, kteří 20. května uskutečnili na DM při Středním odborném učilišti polygrafickém v Rumburku v rámci prevence kriminality přednášku s cílem zvýšit právní vědomí mládeže. Přednášky se zúčastnilo přes 40 studentů.

Zaujmout v dnešní době mladé lidi v jejich volném čase je velmi náročné, proto jsem trošku s napětím sledovala reakce studentů. Forma i obsah interaktivních her, do nichž se měli možnost všichni zapojit, studenty velmi zaujala. Podařilo se nejen předat mladým lidem informace, ale také je přimět k zamyšlení nad jejich postoji a hodnotami se vztahem k uvedené problematice. Přednáška byla velmi dobře profesionálně zvládnutá, i přes její náročnost danou velkým počtem zúčastněných studentů.

Tisk Tisk | E-mail E-mail