Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Oznámení

autor: Ing. Jaroslav Sykáček, starosta města

o době a místu konání voleb do Parlamentu České republiky

Starosta Města Rumburka podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

oznamuje

 1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
  dne 14. června 2002 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
  dne 15. června 2002 od 08.00 hodin do 14.00 hodin
 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1
  je volební místnost: ZŠ, Starokřečanská 40/8, Rumburk 3 – Dolní Křečany
  pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v celé místní části Rumburk 3, část Dolní Křečany, a v ul. Na Lukách a Výletní.
  ve volebním okrsku č. 2
  je volební místnost: Základní škola, U Nemocnice 1132/5, Rumburk
  pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Krásnolipská (od mostu), na Kolonii, Polní, K. Světlé, V Podhájí, Jitřní, Slunečná, Nová, Zálužanská, Zelená, Myslivecká, U Nemocnice, Luční, Dělnická, Slepá, Lesní.
  ve volebním okrsku č. 3
  je volební místnost: Gymnázium, Komenského 1130/10, Rumburk
  pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. tř. 9. května (od křižovatky s Jiříkovskou ul. k Dolním Křečanům), Hálkova, Nádražní, Máchova, 2. pol. armády (k mostu), Růžová, Smetanova, Jiráskova, Dvořákova, Komenského (ke gymnáziu), Sukova, Královská, Fügnerova, Mírová, Cihlářská, Žitná, Slévačská (po ul. Žitnou), Zimní, Rohová, Příkrá, Okružní, Šmilovského, U Parku, Krásnolipská (k mostu), Jiříkovská (k přejezdu).
  ve volebním okrsku č. 4
  je volební místnost: ZŠ – 1. stupeň, Tyršova ul. 78/3, Rumburk
  pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: tř. 9. května (od Lužického nám. po křižovatku Jiříkovská), Fr. Nohy, Vrchlického, Nerudova, Str. vrch, Dolní (od ul. Nerudovy po Matušovu), Horní, Purkyňova, Bezručova, Střední, Barvířská, Tyršova.
  ve volebním okrsku č. 5
  je volební místnost: Klub seniorů (dříve Klub důchodců), Dobrovského náměstí 374/3, Rumburk
  pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Na Valech, Na Příkopech, Vodní, Radniční, Poštovní, Dlouhá (č.p. 197/1, 1337/2, 199/3), Palackého (od Luž. náměstí po křižovatku Na Valech), Lužické náměstí, Dobrovského nám., Komenského (č.p. 906/16, 981/18, 904/20), Pražská (od Hvězdy k Labuti), Kotvová, Krátká, Lipová, Zahradní, Pod Hvězdou.
  ve volebním okrsku č. 6
  je volební místnost: Základní škola, Jiříkovská ul. č.p. 962/49, Rumburk
  pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. 2. pol. armády (od mostu po ul. Jiříkovskou), Jiříkovská (od přejezdu po Jiříkov), Školní, Severní, Sadová, Havířská, Josefská, Osadní, Oblouková, Stepní, Novákova, Plynární, Železničářů, Kubelíkova, Dominova, Ječná, K Vysílači, Východní, Jezerní, Koperníkova.
  ve volebním okrsku č. 7
  je volební místnost: Dům kultury, ul. SNP 484/29, Rumburk
  pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. SNP, Palackého (od křižovatky Na Valech po V. Kováře), Střelecká, U Jiskry, Matějova, Matušova, Dolní (od Matušovy ul. po Matějovu ul.), U Stadionu, Pekařská.
  ve volebním okrsku č. 8
  je volební místnost: ZŠ, V. Kováře 85/31, Rumburk 2, část Horní Jindřichov
  pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Zámečnická, Malá, Pražská (od Hvězdy nahoru), St. Vodičky, Tichá, Kalná, Březová, Horská, Zadní, Větrná, Sportovní, V. Kováře, Na Pěšině, Rolnická, Na Výsluní, U Potoka, Skalní, Na Vyhlídce, Šikmá, Hraniční, Na Svahu, Dlouhá (od č.p. 198/4 po H. Jindřichov), Lovecká.
 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, když prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
 4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
 5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
 6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru, určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

V Rumburku dne 16. května 2002

Tisk Tisk | E-mail E-mail