Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Letos nás čekají troje volby

autor: připravila SV.

První volby, když nebudu počítat volby do zastupitelstev obcí, které proběhly 20. dubna 2002, budou do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a to již takřka za tři týdny. Jak bývá zvykem, možnost volit nové poslance do Parlamentu ČR budou mít občané v pátek 14. června od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 15. června od 8.00 do 14.00 hodin. Pro občany uvádíme několik údajů z časového harmonogramu úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR tak, jak je uvádí stránky Ministerstva vnitra ČR.

24. května
starosta města svolává první zasedání okrskových volebních komisí (poté co již předtím byli delegování zástupci politických stran, politických hnutí a koalic a jmenován zapisovatel okrskové komise);

29. května
možnost vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů;

30. května
zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb v obci;

11. – 15. června (do 23.00 hod.)
zákaz zveřejňování výsledků předvolebních a volebních průzkumů;

11. června
dodání hlasovacích lístků voličům;

12. června (do 6.00 hodin)
kandidáti, zmocněnci politických stran, politických hnutí nebo koalic mají možnost vzdání se nebo odvolání kandidatury;

14. – 15. června
zákaz volební agitace pro politické strany, koalice a kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí.

14. – 15. června
průběh voleb.

A ještě něco navíc
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obec-ní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Mimo území České republiky nelze do přenosné volební schránky hlasovat.

Činnost okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbách do Poslanecké sněmovny je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Státní volební komisí.

Státní volební komise vydá kandidátům zvoleným za poslance Poslanecké sněmovny do 1 měsíce od uveřejnění výsledků voleb osvědčení o tom, že druhým dnem voleb byli zvoleni.

Obecní úřad převezme veškerou volební dokumentaci s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku od okrskových volebních komisí. Úřad Městské části Praha 1 při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky převezme veškerou volební dokumentaci s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštních volebních okrscích od zvláštních okrskových volebních komisí. Hlasovací lístky a použité úřední obálky uschová po dobu 30 dnů od uveřejnění výsledků voleb Státní volební komisí. Po této lhůtě ponechá pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky; ostatní hlasovací lístky zničí.

A na podzim…
Nejdříve to budou volby do třetiny Senátu Parlamentu ČR, které se uskuteční 25. a 26. října 2002 (popř. II. kolo 1. a 2. listopadu 2002). A nakonec volby do zastupitelstev obcí, které proběhnou v pátek 1. a v sobotu 2. listopadu 2002.

Tisk Tisk | E-mail E-mail