Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Střípky ze života „Tyršovky“

Na návštěvě u městské policie

Naše škola již delší dobu spolupracuje s Městskou policií v Rumburku. Tato spolupráce se projevuje nejen formou besed, kdy příslušník městské policie p. M. Rataj přichází do školy mezi žáky a velice ochotně jim odpovídá na zvídavé otázky, ale i tím, že chlapci a dívky si mohou prohlédnout pracoviště městské policie. Chtěla bych touto cestou poděkovat městské policii za velmi zajímavý a poučný výklad o její práci. A jak byli spokojeni žáci? To už můžete posoudit z úryvků jejich prací.

Jan Krejčí, VII. A
Když skončila beseda na naší škole, přešli jsme na pracoviště městské policie. Tam jsme si prohlédli výzbroj, kterou má policie, dále jsme si mohli obléknout neprůstřelnou vestu, zkusit pouta a pak se podívat na kamerový systém našeho města. Jsem rád, že jsem mohl být chvíli s příslušníky policie a zeptat se na vše, co mě zajímalo.

Eliška Kočinová, VII. A
Jedno odpoledne jsme strávili s příslušníky městské policie. Docela se mi líbilo, že jsme si zahráli hru, která nás poučila o tom, co dělat, když jsme svědky trestného činu. Pak jsme přešli na pracoviště městské policie a tam nám ukázali zbraně a různé další věci, které potřebují ke své práci. Tato beseda se všem moc líbila a dozvěděli jsme se mnoho nového.

David Kovář, VII. A
Chci poděkovat Městské policii v Rumburku za krásnou besedu, které jsem se zúčastnil spolu s dalšími žáky sedmé třídy. Děkuji panu M. Ratajovi, který přišel na naši školu a velice rád nám zodpověděl všechny naše otázky. Pak jsme se přesunuli na jeho pracoviště, kde se nám všichni věnovali. Prohlédli jsme si celé oddělení, nahlédli do posilovny a samozřejmě jsme se nejdéle zdrželi u kamerového systému. Ten se nám zalíbil, protože jsme díky obrazovce mohli pozorovat naši žákyni.

Lenka Hellerová, VII. A
Dne 11.4. se uskutečnila na naší škole beseda o práci policie. Paní učitelka pozvala p. M. Rataje, příslušníka městské policie, který nás seznámil s prací a úkoly městské policie. Pak odpovídal na naše zvídavé otázky. Zahráli jsme si na policisty a svědky, abychom zjistili, zda si umíme všímat různých věcí a situací při trestné činnosti. Potom jsme přešli na jeho pracoviště, kde nám ukázali výbavu policisty a kamerový systém. Beseda byla moc zajímavá a moc se mi líbila.

Radka Hášová, VII. A
Na začátku besedy mě překvapilo, že jsme měli dělat jakýsi test. Vzápětí se ukázalo, že si budeme hrát na policistu a svědka trestného činu. To se mi moc líbilo a dost jsme se nasmáli. Po besedě s p. M. Ratajem jsme se odebrali na pracoviště rumburské policie. Zde nám příslušníci dovolili obléci si neprůstřelnou vestu, ukázali nám donucovací prostředky a „botičku“. O všem nám podali pěkný výklad. Dále jsme si prohlédli kamerový systém našeho města. Na závěr nám ukázali policejní auto. Tento den se mi velmi líbil a myslím si, že se nám všichni plně věnovali.

Tisk Tisk | E-mail E-mail