Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Okénko do Lužické nemocnice

autor: Eva Patočková, chirurgie Rumburk

Stomií život nekončí

Slovo stoma pochází z řečtiny, znamená ústa, v přeneseném významu otvor, vyústění, vývod. Kohokoli, od novorozence až po člověka vysokého věku, může postihnout zánětlivé nebo nádorové onemocnění, úraz či jiné postižení, které je důvodem k operaci a má za následek vyústění střeva či močovodu břišní stěnou. Založení stomie patří mezi velké operace a obvykle je nutné pro zachování života nebo prodloužení jeho délky. Nejčastěji používané jsou tři základní druhy stomie. Kolostomie – vývod tlustého střeva, ileostomie – vývod tenkého střeva, urostomie – vývod močovodu. Stomie je normálně kruhová nebo oválná, červenorůžové barvy podobně jako sliznice v ústech, nejsou zde žádná nervová zakončení, takže není citlivá na bolest. Stomie může být dočasná nebo trvalá. Dočasná stomie se vyskytuje méně často a slouží pouze k odlehčení činnosti střeva do doby jeho zhojení.

Když lékař oznámí důvod obtíží, vysvětlí možné terapeutické a chirurgické řešení, prožívá pacient těžké chvíle. Obtížné je i rozhodnutí, zda souhlasit s operací, která změní jeho dosavadní životní styl. Je důležité vědět, že na celém světě i v České republice žije mnoho lidí různého věku a povolání s umělým vývodem (se stomií) aktivním životem, sebevědomě a zcela nezávisle. Zdravotničtí odborníci se snaží o to, aby stomici mohli vykonávat svoji běžnou činnost za důstojných podmínek. V důsledku neustálého vývoje jsou k dispozici moderní pomůcky poskytující vysoký komfort a kvalitu života. Při jejich používání je už dnes možné žít hodnotný život. Podle specifických potřeb získá stomik nejvhodnější a nejdiskrétnější řešení. Žít se stomií je bezpochyby jiné než bez ní. Je jiné pro pacienta i pro jeho rodinné příslušníky. Nejdůležitější je projednat s nimi tuto situaci, hovořit o nemoci s partnerem, s dětmi a se všemi členy rodiny. Nedopustit, aby nový stav se stal tajemstvím a studem pro operovaného. Otevřený rozhovor na téma ulehčí život každému. Znamená pro pacienta duševní klid i klid rodiny.

Několik měsíců po operaci je třeba považovat za období klidu. Po jednom až dvou měsících, a to postupně, je možné začít se zatěžováním organizmu. Postupně se navracet ke své práci, ke svým koníčkům. Omezení se týkají jen pracovní činnosti, která vyžaduje zvýšenou fyzickou zátěž, intenzivního sportování, a to z důvodu anatomické změny břišní stěny. Kondice pacientů určí, jakou zátěž si mohou dovolit. Na pracovišti je vhodné seznámit kolegy a nadřízené se svým stavem, aby v případě potřeby mohli pomoci. Ošacení se dá velmi lehce přizpůsobit potřebám. Pohyb a lehčí sporty, cestování se mohou vrátit zpět do života stomika. Pro většinu z nich není jejich fyzický stav překážkou sexuality, použijí-li vhodné a decentní pomůcky a odpovídající oblečení. Ve velké míře je však psychický stav ovlivněn stavem z předoperačního období a vyvolává poruchy sexuálního života. V těchto případech je na místě poradit se s partnerem u odborného lékaře a postupně se pokoušet řešit problém. Existence stomie není překážkou u žen při zakládání rodiny a následného porodu, vždy je na místě zvážit okolnosti.

Setkávání s lidmi, přátelské vztahy a výměna zkušeností je hlavním přínosem Klubu stomiků (Česká Lípa). Tyto kluby také zajišťují odborné přednášky lékařů a výrobců pomůcek. Profesionální tým odborníků usiluje o plnohodnotný život stomiků a je na každém z nás, zda ztížená situace neovlivní náš přátelský vztah ke stomikovi. Na chirurgickém oddělení Lužické nemocnice je k dispozici od roku 1993 poradna pro stomiky, pro členy rodiny stomika, která nabízí poradenskou službu, prohlídky související se stavem stomie, rady při těžkostech s vylučováním, s kožními problémy, jak žít po propuštění z nemocničního zařízení a jak používat stomické pomůcky. Poradí vám MU

Tisk Tisk | E-mail E-mail