Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Význačné osobnosti Šluknovského výběžku

autor: zpracoval Josef Eder

Významný botanik světového jména Tadeáš Haenke se narodil 5. října 1761 v nedaleké obci Chřibská. Obec byla součástí Českého království a v tehdejších seznamech byla nazývána německy Kreibitz a česky Krejbice v Čechách.

Tadeáš Haenke získal světový věhlas především jako botanik. Bylo mu pouhých 28 let, kdy se dostal až do Ameriky a tuto svou dobrodružnou cestu náležitě i popsal. Ve svých popiscích se věnoval především jako botanik rostlinám, a tak nebylo divu, že si ho všiml svět. Tehdejší španělská vláda mu nabídla vědeckou cestu do Jižní Ameriky a žádala po něm popis její květeny. Nabídku přijal velmi rád a tak se v roce 1801 vylodil v Peru. Jeho zprávy, které z této vědecké cesty posílal do Evropy, byly obohacením poznatků a působily někdy i ohromujícím poznáním. Zvláště jeho objev vodní květiny, která později vešla ve známost jako viktorie královská, mu přinesl velký úspěch. Druhým, kdo tuto květinu o mnoho let později viděl v přírodě, byl profesor zoologie univerzity v Lipsku Pöppig. Ten jí dal název Euralyale amazonica. A třetím a také tím, kdo nazval tuto krásnou a obrovskou vodní květinu viktorií královskou, byl profesor botaniky v Londýně John Lindley. Viktorií byla nazvána po tehdy panující vládkyni Anglie. V Čechách se mohli lidé obdivovat její kráse až roku 1849, a dokonce byla pěstována i ve velkém akváriu na zámku Sychrově. Dnes jí můžeme v určitý čas obdivovat v plné kráse květenství v liberecké botanické zahradě. Květ je večer bělostný a do rána se zbarví do ruda.

Rodák z Chřibské, Tadeáš Haenke, byl předchůdcem velkého badatele Humboldta. V posledních letech svého života se usadil v Bolívii, kde, když se psal rok 1817, také před 185 lety zemřel.

podle údajů v časopise Vesmír z r. 1883

Tisk Tisk | E-mail E-mail