Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Stalo se v Rumburku před sto lety

autor: Jaroslav Hocký

Počasí

Po celý leden převládalo deštivé počasí a mlhy. Ve středu 15. ledna se přihnala vichřice s deštěm a bouřkou doprovázenou blesky. Na mnoha místech ve městě vyvrátil nebo zlomil vítr stromy a na klášterní věži ohnul špici s mariánským obrazem. V první polovině února už ale převládalo sucho a mráz. Ten pokryl rybníky ledem a potěšil především děti a milovníky bruslení. Nejvhodnějším místem pro tento zimní sport je doporučován Rybářský rybník v Antonínově údolí.

Statistika

Ve všeobecné veřejné nemocnici bylo v roce 1901 ošetřováno celkem 414 nemocných. Z nich propuštěno jako zcela uzdravených 219, se zlepšeným zdravotním stavem 106, neuzdravených 14, zemřelo 39 a v další péči zůstalo 36 pacientů. Nejvyšší stav nemocných byl 20. prosince – 38 a nejnižší 30. července – 16 pacientů. (pozn. autora – tehdejší nemocnice se nacházela v budově, která je dnes součástí objektu obchodní akademie).

V Rumburském knížecím lichtensteinském pivovaru bylo v uplynulém roce vystaveno přibližně 33.000 hektolitrů piva. Zlatý mok zvaný Salvator byl neoblíbenějším pivem v Rumburku. (pozn. autora: Kde jsou ta časy, kdy se v Rumburku ještě vařilo pivo. Dříve narození mohou jen s nostalgií vzpomínat. Třeba i na to, jak se ledovalo na Pivovarském rybníku a velké kostky ledu se povozy odvážely do temných sklepů pivovaru, kde vydržely až do léta).

V předešlém roce bylo v Rum-burku provedeno 9 novostaveb, 11 přístaveb a 4 přestavby. Z novostaveb bylo 7 obytných domů, 1 stodola a 1 cihelna.

Černá kronika

V hostinci U Mandavy udělal jistý Jakob Hantschke velikou útratu a vytratil se pak bez zaplacení. Byl však městskou policí zatčen a předán zdejšímu okresnímu soudu. Ten mu vyměřil tříměsíční nepodmíněný trest vězení.

Dva mladíci nabízeli v hostinci „Zum Hemmschuh“ (pozn. autora: hostinec se nacházel v dnes zbořeném domě na Krásnolipské ulici, naproti evangelickému kostelu) k prodeji velkého psa a požadovali za něho 16 korun. Hodnota tohoto psa zjevně reprezentovala daleko vyšší částku, a tak oba upadli do podezření, že pes není jejich majetkem. Přivolaná městská policie začala případ vyšetřovat a zjistila, že pes patří jistému řezníkovi z Neugersdorfu v sousedním Sasku. Oba výtečníci byli ihned předáni Okresnímu soudu v Rumburku. (pozn. autora: Z uvedených případů je patrno, že za c.k. monarchie byla městská policie velice účinnou a respektovanou institucí s velkými pravomocemi. Také soudy, jak vidíme, pracovaly rychle a nekompromisně).

2. února ve 23.00 hod., po čtyřtýdenní přestávce, zazněla ve městě opět požární siréna. Oheň vzplál na půdě domu pana Franze Dittricha v Horní ulici č. 6 na Strážném vrchu a záhy zachvátil střechu a podkrovní místnosti. V domě, který byl z větší části dřevěný, bydleli kromě majitele ještě dva nájemníci, kteří ze svého majetku už nestačili nic zachránit. Přivolaným hasičům ze tří místních sborů se podařilo zabránit ohni v jeho rozšíření na další objekty.

Kultura

Jedním z nejaktivnějších spolků v Rumburku byl Humboldtův přírodovědecký spolek, který pořádal často zajímavé přednášky nebo výstavy. Rumburské noviny o nich pokaždé velice podrobně referovaly: Zajímavý pohled do života našich předků poskytl 22. ledna ve své přednášce, uspořádané Humboldtovým spolkem, c.k. restaurátor pan Rytíř von Weinzierl, uznávaný odborník, který řídil archeologický průzkum prehistorických objektů v severních Čechách. V této přednášce na téma „Nejstarší dějiny severních Čech“ vylíčil nejprve život člověka z pozdější doby kamenné, bronzové a železné, dále hovořil o vlivu římské kultury v Čechách a o kultuře Slovanů. Přednáška byla o to působivější, protože přednášející měl k dispozici různé předměty pocházející z nálezů, zapůjčené teplickým muzeem.

Humboldtův spolek zve na přednášku se světelnými obrazy, která se koná 5. února pod názvem „Z deníku Země“. V odborném výkladu, doprovázeném velkým počtem nádherných obrazů, bude vysvětlen vznik zemského povrchu a následně vývoj rostlinstva a zvířeny od pravěku až po současnost.

Dnešního čtenáře tehdejších Rumburských novin jistě překvapí, jak bohatý byl divadelní život ve městě. Téměř každý týden se konalo nějaké divadelní představení. Hrálo se většinou ve společenských sálech místních hostinců. Pravidelná představení se konalo v hostinci „U hvězdy“.

Divadelní společnost „Padewiet“ předvedla 5. února v hostinci „U hvězdy“ divadelní hru „Denunciant“ (Udavač). Děj této hry nás uvádí do současného dělnického života. Představení proběhlo za hojné účasti diváků a bude se opakovat v hostinci „U ostrova Helgolandu“.

16. února v představení „Malý lord“ na Střelnici vynikla malá umělkyně Fiffi Knispel – Sternfels. Početné publikum ji odměnilo dlouhotrvajícím potleskem.

Také plesová sezóna je v plném proudu. Inzeráty zvou v únoru na celou řadu maškarních bálů:

1. února se koná maškarní ples knížecího lichtensteinského pivovaru v sále hostince Karla Richtera v Aloisově.

11. února je pořádán na Střelnici v Rumburku „Velký maškarní bál“ s velkolepými dekoracemi. Vstup do sálu pro masky je 20 haléřů, bez masky 30 haléřů a na galerii rovněž 20 haléřů. K co největší účasti zve pořadatel.

Mechanický betlém pana Kiesslicha, doplněný opět novinkami, se těší velikému zájmu, a bude proto přístupný až do velikonoc (zlomek z tohoto betlému je v současné době vystaven v městské muzeu).

Ze zasedání obecní rady

23. ledna zasedala za účasti 28 členů obecní rada pod vedením starosty pana Rudolfa Eysserta. Krátce po zahájení byla přečtena zpráva o činnosti městské policie za rok 1901. Dle této zprávy provedla tato ve zmíněném období 364 zadržení, učinila 504 trestních oznámení a vykonala 23 asistencí. Nejúspěšnějším policistou byl strážmistr Theodor Sauermann, který měl sám na svém kontě 112 zadržení, 192 trestních oznámení a 4 asistence. Za to mu bylo předáno městskou radou písemné pochvalné uznání. Městský radní pan Julius Pfeifer vznesl jménem představenstva městské elektrárny požadavek, aby na základě snížení cen uhlí byl snížen poplatek za elektrický proud pro elektromotory na 3 haléře za elektrowatthodinu a to od 1. dubna. Požadavek byl odsouhlasen. (Pan Julius Pfeifer byl majitelem největší textilní továrny v Rumburku a Dolních Křečanech.)

Na únorovém zasedání obecní rady bylo oznámeno, že byla poslancem za oblast Rumburku a Varnsdorfu Dr. Pergeltem vznesena u rozpočtového výboru parlamentu žádost c.k. vládě ve Vídni, zahájit s městským úřadem jednání za účelem zřízení státního reálného gymnázia v Rumburku. Poslanec Pergelt jednal rovněž s ministrem vyúčtování, který žádost podpořil. Nyní už záleží jen na ministru financí a jeho souhlasu. Je samozřejmé, že pan poslanec musí vynaložit veškeré úsilí, aby ministra financí pro uskutečnění požadavku získal.

12. února se konalo v hotelu Ritschel v Rumburku zasedání výboru pro výstavbu elektrické dráhy z Rumburku do Varnsdorfu přes Seifhennersdorf. Finančně se na tomto projektu měla podílet výše jmenovaná města. Do 15. února by měly podat firmy, které se o stavbu dráhy zajímají, své podmínky a rozpočty na výstavbu. V závěru byla vyslovena naděje, že tento důležitý podnik bude v brzké době realizován. (Plány této dráhy jsou v depozitáři městského muzea a my můžeme dnes jen litovat toho, že tento, na svou dobu velice pokročilý a moderní projekt, nebyl uskutečněn.)

Před sto lety patřil Rumburk již k těm městům, která měla meziměstské telefonní spojení. 30. ledna byla uvedena do provozu meziměstská telefonní linka mezi Rumburkem a Mimoní. Poplatek za jeden hovor trvající tři minuty mezi telefonními stanicemi Rumburk, Krásná Lípa, Varnsdorf, Šluknov, Chřibská a Mikulášovice na straně jedné a Mimoní na straně druhé obnášel 1 korunu.

Tisk Tisk | E-mail E-mail