Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Obvodní oddělení PČR bilancuje

autor: mjr. Ladislav Cink

Vážení čtenáři,
chtěl bych vám touto cestou přiblížit činnost Policie ČR, Obvodního oddělení v Rumburku za rok 2001 a současně Vás stručně informovat o vývoji kriminality v uvedeném roce.

Obvodní oddělení v Rumburku má přidělen služební obvod o rozloze 71,03 km2. Na tomto území se nacházejí obce Jiříkov, Rumburk a Staré Křečany s částmi Panský a Brtníky. Celkem zde mělo hlášený pobyt k 31.12.2001 16.168 obyvatel.

Z uvedeného přehledu v tabulce vyplývá, že v loňském roce došlo v našem služebním obvodu ke snížení nápadu trestných činů o 76 a ke zvýšení objasněnosti o 13,36 %. Obdobných výsledků bylo dosaženo i v celookresním měřítku. Takže pokud některý z našich spoluobčanů spáchá trestný čin, má zhruba 65% naději, že bude dopaden. Samozřejmě závažným tr. činům, jako jsou např. vraždy, znásilnění, loupeže atd., je věnováno maximální úsilí a pravděpodobnost odhalení pachatele je mnohem větší.

Od 1.1.2002 provádíme ve smyslu § 179a tr. řádu zkrácené přípravné řízení. To spočívá v tom, že policejní orgán u trestných činů, kde je pachatel zadržen při činu nebo bezprostředně poté, tohoto zadrží, sdělí mu podezření ze spáchaného skutku a celé další řízení vede tak, aby v co nejkratší době, t.j. maximálně během 14 dnů, byl spis předán státnímu zástupci. Celé toto zkrácené řízení má za cíl zjednodušit přípravné řízení a pachatele v co nejkratší době od spáchání skutku postavit před soud. Musím ještě doplnit, že zkrácené řízení se týká trestných činů, u nichž je horní hranice trestní sazby 3 roky.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem těm spoluobčanům, kteří se ničeho nedopustili anebo nám byli nápomocni při objasňování kriminality. A těm zbývajícím bych chtěl slíbit, že naše úsilí při objasňování trestné činnosti bude ještě větší než v roce loňském.

Tisk Tisk | E-mail E-mail