Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Doporučení pro rodiče a děti opatrnost je také prevence

Opatrnost je také prevence

Rodiče, veďte své děti, aby:

 • nenosily klíče od bytu viditelně,
 • uzamkly při odchodu z bytu nebo z domu řádně dveře,
 • neotvíraly neznámým lidem, když jsou samy doma, a neříkaly do telefonu, kdy se rodiče vrátí,
 • nechodily nikam s neznámými lidmi,
 • nebraly nic od cizích lidí,
 • vás vždy informovaly, kde jsou a co dělají,
 • oznámily ihned vám, ve škole nebo na policii, když je někdo obtěžuje, když jim nebo jejich kamarádům někdo ubližuje,
 • dávaly pozor na svá kola (jízdní kolo lze zvláště snadno odcizit, proto si poznamenejte jeho výrobní číslo, kolo si můžete také nechat bezplatně zaevidovat na policii),
 • nenechávaly venku své kolo bez dozoru (jinak je nutno kolo připevnit k pevnému stabilnímu objektu řetězem nebo lankem se zámkem).

Rady pro rodiče, kteří posílají děti na letní tábory

 • zjistit si, kdo letní tábor provozuje (zvláště pokud je to tábor na inzerát),
 • doprovodit dítě na místo, odkud odjíždí na tábor, a osobně je předat vedoucímu oddílu,
 • zjistit si přesnou adresu pobytu dítěte a termín návratu,
 • alespoň 2x – 3x napsat dítěti pohled nebo dopis a vyžadovat od něj informace o jeho pobytu,
 • informovat se u hlavního nebo oddílového vedoucího na programovou náplň tábora a věk, popřípadě kvalifikaci oddílových vedoucích (zkušenosti z práce s dětmi, studující osoby, které celoročně s dětmi pracují).
 • Pro dítě by měl být tábor součástí prázdninového programu. Dítě nesmí mít pocit, že je tam dáno „za trest“ nebo z důvodu, že rodiče například odjíždějí do zahraničí a dítě nechají v ČR.
 • Pokud dítě napíše o negativních zkušenostech ze svého pobytu (například nedostatek stravy, nadměrná fyzická zátěž, tělesné tresty apod.), prověřit si tyto skutečnosti (osobní návštěva tábora, písemný dotaz na hlavního vedoucího).
 • vybavit dítě dostatečným množstvím léků, které pravidelně užívá a informovat o tom lékaře nebo zdravotní personál, který má být součástí vedení tábora,
 • informovat vedoucího oddílu o případných zdravotních omezeních dítěte, sdělit, zda je plavec, či neplavec,
 • po návratu dítěte z tábora mít čas na povídání o průběhu celého pobytu, pokud dítě hovoří o negativních skutečnostech, prověřit si je,
 • dojde-li k nápadné změně chová-ní, nechuť hovořit o pobytu, programu, kamarádech, vedoucích nebo jeví známky fyzických trestů – kontaktovat některé rodiče dětí ze stejného oddílu, jak na tento pobyt reagují jejich děti,
 • pokud dítě nechce o negativních skutečnostech hovořit s rodiči, obrátit se na odborníky (například na Linku bezpečí, tel. č.: 0800 15 55 55, která je anonymní a bezplatná po celých 24 hodin denně),
 • v závažných případech se obrátit na Policii ČR,
 • pokud se vyskytnou závažná podezření, že mohlo dojít k trestné činnosti, obrátit se na Policii ČR.

Hry mohou učit děti, jak se chovat v nebezpečných situacích

Příjemnou formou, jak naučit děti reagovat na určité situace, do kterých by se mohly někdy dostat, jsou hry. Děti odjakživa hrají mezi sebou hru na „Co když, co kdyby, co kdybys …“. Můžeme ji zkusit hrát s dítětem, abychom si prověřili, jak je připraveno na nepředvídané okolnosti.

 • Uvidíš spolužáka, jak něco krade v obchodě,
 • kamarád se ti svěří s tajemstvím, ze kterého nemáš vůbec dobrý pocit, a naléhá na tebe, abys držel jazyk za zuby,
 • cestou ze školy tě někdo sleduje (co uděláš na ulici, kde jsou jen domy, ale žádné obchody a neznáš nikoho, kdo bydlí nablízku),
 • někdo tě ve škole šikanuje a nutí, abys jeho počínání nikomu neprozradil,
 • jsi doma sám, jen s paní, která tě hlídá, najednou někdo zazvoní a tvoje pečovatelka ti řekne, abys šel otevřít,
 • v kuchyni hoří a rodiče si odskočili nakoupit,
 • někdo tě uchopí a snaží se tě zavléci do auta,
 • tvůj pes se vřítil do vozovky a letí přímo pod auto,
 • při návratu ze školy najdeš vchodové dveře vašeho bytu otevřené a věci rozházené všude kolem,
 • ztratil ses rodičům v parku nebo v obchodním domě,
 • bojíš se tmy,
 • nesnášíš člověka, který tě chodí hlídat, když jsi sám doma, ale bojíš se to říci rodičům,
 • tvému mladšímu bratrovi nebo sestře ublížil někdo, koho znáš,
 • jsi sám doma a za dveřmi nabízí nějaký člověk zboží a dožaduje se vstupu dovnitř,
 • cizí člověk ti přišel říci, že tvoje matka náhle onemocněla a že tě má odvézt za ní,
 • výrostci ti ukradli kolo a vyhrožují, že tě zmlátí, když to někomu řekneš,
 • kamarád ti nabízí nějaký prášek a slibuje, že se po něm budeš báječně cítit.

Hry „Co když“ mohou povzbudit děti k tomu, aby se spoléhaly samy na sebe, a dodat jim důvěru v to, že jsou schopny se samy o sebe postarat. Jsou rovněž zajímavou formou, jak zjistit, co už děti vědí a co by vědět chtěly.

Z podkladů MV ČR zpracoval Marek Rataj, manažer prevence kriminality

Tisk Tisk | E-mail E-mail