Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Český Telecom pro zdravotně postižené občany

autor: Zaiptová Eva, ředitelka OSZP v Děčíně

Na základě dohody uzavřené mezi společností Český Telecom, a.s. a Sdružením zdravotně postižených v ČR se jedná o tato zvýhodnění: pro držitele průkazů ZTP/P, osobám, kterým je přiznána bezmocnost (I., II. či III. stupeň) a nově poskytovaná výhoda pro držitele ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty (úplná hluchota je oboustranná ztráta slyšení 100 % dle Flowera, více jak 90 dB. Praktická hluchota je ztráta slyšení vyšší než 70 dB, dle Flowera více jak 80 %, rovněž oboustranná. Indikaci provádí v okrese Děčín MUDr. Rojarová, odborná lékařka ORL a FONIATRIE v Děčíně 4, Teplická ul. 22, tel.: 0412/53 25 15).

Výhody jsou poskytovány:

  1. nezletilým fyzickým osobám ve věku 15-18 let lze zřídit, přeložit IS, případně provést přeměnu plně placené telefonní stanice na IS pouze za podmínky, že nezletilá osoba je v trvalé péči rodičů (pěstounů) a není umístěna v ústavu sociální péče nebo v internátním školském zařízení;
  2. fyzickým osobám, které jsou starší 18 let.

Finanční slevy se týkají výše uvedených osob v tomto rozsahu:

  1. Zřízení výhodné telefonní stanice (dále jen IS) – majitel IS stanice neplatí měsíční paušální poplatky, pouze provolané hovory. Zřizuje se pouze do místa trvalého bydliště.
  2. Při zřízení nové telefonní stanice zaplatí pouze 525,- Kč.
  3. Při přeložení telefonní stanice 525,- Kč.
  4. Při přeměně tel. stanice na svou osobu zaplatí jednorázový poplatek 170,- Kč.

Zvýhodnění při volbě přístroje pro sluchově postižené:

Další zvýhodnění spočívá v možnosti volby vhodného přístroje dle individuální potřeby formou pronájmu speciálně vybaveného koncového zařízení za cenu pronájmu běžného telefonního zařízení. Cena pronájmu činí 17,40 Kč měsíčně.

Podle rozsahu sluchového postižení je možno získat za výše uvedených podmínek tato speciální koncová zařízení: osoby neslyšící – faxová zařízení Philips HFC 141, Philips HFC 171, Polytel 200X/CZ. Osoby nedoslýchavé – zesílený telefon Concorde C 520 B, Mirafone OP 201.

Postup při vyřizování žádosti:

Prvním krokem by měla být návštěva Centra služeb pro ZP v Děčíně I, 28. října 29 (tel.: 0412/ 51 01 07) v úřední dny pondělí, středa, a to od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 17.00 hod. Každý 2. čtvrtek v měsíci na úřadovně OkÚ v Rumburku, v době od 9.00 do 10.30 hod. Každý 3. čtvrtek v měsíci ve Varnsdorfu, klub Pohoda, Erbenova ul., v době od 9.00 do 10.30 hod. (mimo prázdniny).

Pro sluchově postižené je možné vyzvednout tiskopis na Českém Telecomu v Děčíně nebo v Rum-burku na Telepoint Partneru, nechat potvrdit u Dr. Rojarové a poté donést do Centra služeb pro ZP v Děčíně či na výše uvedené pobočky. Nezasílat poštou!

Pokud nesplňujete ani jednu z výše uvedených podmínek, je možno využít ještě jedné možnosti, a to je příspěvek na provoz tel. stanice, který mohou poskytnout obecní  úřady sociálně potřebným těžce zdravotně postiženým občanům nebo občanovi staršímu 70 let, žijícímu osaměle. Výše příspěvku je odvozena od výše starobního důchodu.

Tisk Tisk | E-mail E-mail