Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

autor: Mgr. Marta Hrubešová, advokátka z Varnsdorfu

Chci darovat dům s pozemky svému vnukovi, ale tak, aby ho dostal až po mé smrti. Jak to mám provést?
Bohužel darování tímto způsobem provést nemůžete, resp. není možné uzavřít darovací smlouvu tak, aby bylo plněno až v okamžiku Vaší smrti. Takovýto právní úkon by byl absolutně neplatný. Pokud chcete, aby vlastníkem nemovitostí byl vnuk, a to skutečně až po Vaší smrti, můžete mu je odkázat v závěti. Musím však upozornit na otázku neopomenutelných dědiců, o níž jsem se zmiňovala v některém s předchozích čísel Rumburských novin. Jinak je samozřejmě možné uzavřít darovací smlouvu za Vašeho života s případným věcným břemenem.

Majitel domu, v němž mám pronajatý byt, si stále něco vymýšlí, aby mi znepříjemnil život. Teď přišel zase s tím (dal mi to i písemně), že se žádné mé návštěvy nesmí zdržovat v domě po jednadvacáté hodině. Má na to právo?
Z toho, co jste uvedl, není patrný žádný důvod k takovémuto obecnému zákazu, resp. k tomu, aby Vám pronajímatel bránil v tom, abyste si do bytu vodil návštěvy tak, jak sám uznáte za vhodné. Tyto návštěvy u Vás i mohou bez souhlasu pronajímatele i přespat. Jiná otázka je, zda s těmi svými návštěvníky např. nerušíte noční klid popř. jiným způsobem neobtěžujete ostatní nájemníky v domě. Poté by samozřejmě bylo na místě, pokud by proti Vám pronajímatel určitým způsobem zasáhl, protože on je povinen, v souladu s občanským zákoníkem, zajistit ostatním nájemníkům v domě nerušené užívání bytu.

Tisk Tisk | E-mail E-mail