Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Poděkování

Chtěli bychom tímto způsobem vyjádřit velký dík a uznání zaměstnancům SBDO Průkopník se sídlem ve Varnsdorfu za jejich přístup v jednání se svými klienty a přáli bychom všem lidem takovéto jednání na každém úřadě! Děkujeme.

manželé Michkovi z Podluží


Dům dětí a mládeže děkuje všem spolupracovníkům, sponzorům a příznivcům za pomoc a spolupráci v roce 2001 a zároveň všem přeje mnoho štěstí, zdraví a osobních i pracovních úspěchů do nového roku 2002.


Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé Rumburk děkuje za přispění v roce 2001 následujícím sponzorům: Zelená lékárna, Mgr. Jiří Matějček, Rumburk; Lima – potřeby pro zdravotníky, paní Ludmila Matějčková, Rumburk; Limma, v.o.s., pan František Vojtěch, Česká Kamenice; JVB Engineering, s.r.o., Rumburk; RULI, spol. s r.o., Rumburk; Lékárna U Jelena, Rumburk; Rena, pan Jaroslav Ureš, Rumburk; NGW, s.r.o., pan Bernas, Rumburk; PaedDr. Jana Veselá; Mgr. Monika Kadlecová; paní Zuzana Benediktová; ABX, s.r.o., pan Jaroslav Vomela, Rumburk; PELE MELE, paní Pauerová, Rumburk; pan Jaroslav Navara; Elektro Centrum Rumburk a Potraviny Lužan, paní Sedláčková, Rumburk.

Všem sponzorům patří naše velké poděkování a přání mnoha úspěchů, zdraví a spokojenosti v novém roce.


Ředitel Dětského domova Rumburk děkuje jménem dětí za finanční a materiální pomoc našemu dětskému domovu těmto subjektům: Schäfer a Sýkora, s.r.o., Rumburk; Petrů a Černý, s.r.o., Rumburk; Kernel, a.s., Varnsdorf; Sbor Apoštolské církve Varnsdorf; manželé Sochorovi – Jees velkoobchod Varnsdorf; paní Havlová a pan Veverka Varnsdorf; Drogerie, ul. Palackého (býv. Sever), Rumburk; pan Ševců, Dolní Křečany; Gymnáziu Rumburk; Biskupské gymnázium, tř. tercii, Varnsdorf; ZŠ U Nemocnice, 8. ročník, Rumburk a všem občanům, kteří přispěli finanční částkou do sbírky, kterou zajišťoval Dům kultury v Rumburku.

Bc. Petr Anděl, ředitel Dětského domova Rumburk


Butik Miláček děkuje všem svým zákazníkům za projevenou přízeň a přeje jim i všem dobrým lidem mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2002. Zároveň oznamujeme, že od 10. ledna 2002 poskytujeme slevu na zimní oblečení ve výši 10 až 20 %.

Tisk Tisk | E-mail E-mail