Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Křesťanské společenství Rumburk se představuje

autor: Jiří Hodničák, vedoucí sboru

Možná se s názvem Křesťanské společenství setkáváte poprvé a ohledně jeho členů Vás napadá celá řada otázek: co jsou zač (není to nějaká sekta?), čemu vlastně věří, proč se vůbec scházejí? Svůj názor si samozřejmě utvoříte sami, ale přesto bychom se Vám rádi prostřednictvím tohoto článku pokusili dát některé odpovědi.

Kdo jsme?

Křesťanské společenství Rumburk je součástí asociace Křesťanských společenství v ČR, která jsou zaregistrovaná od počátku 90. let u Ministerstva vnitra ČR jako občanská sdružení.

Teologickými důrazy i typem zbožnosti se řadíme do charismatického (možná, přesněji řečeno, do charismaticko-evangelikálního) proudu protestantských církví, protože klademe důraz na nový   život založený na poslušnosti Božího slova, vyvěrající z osobního vztahu s Bohem. I když věříme, že je jen jedna pravá Církev – Církev Kristova – je tvořena těmi, pro něž je Ježíš Kristus Spasitelem a Pánem, bez ohledu na to, do jaké církve chodí. Jsme si vědomi toho, že naše poznání je jen částečné, a proto si našich bratrů a sester z jiných sborů vážíme a přes možnou odlišnost ve způsobu zbožnosti či teologických akcentech s nimi chceme hledat jednotu.

Čemu věříme?

Věříme, že Písmo svaté (Bible) je Duchem Božím inspirovaným, lidmi zapsaným pravdivým Božím slovem, a považujeme je za normu svého života. Věříme, že Bůh byl na počátku všeho, že stvořil nebe i zemi, všechno tvorstvo i člověka. Věříme, že i když člověk pro svoji neposlušnost (hřích) ztratil možnost úzkého, hlubokého vztahu s Bohem, Bůh tak miloval svět, že dal jako oběť svého jediného syna, aby každý, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Věříme, že smrtí a vzkříšením Božího syna, Pána Ježíše Krista, byla všem lidem nabídnuta možnost přijmout či odmítnout odpuštění hříchů, a tak rozhodnout o své věčnosti, neboť každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud. Věříme, že naším posláním je zvát lidi k hledání Boha a k poznání pravdy svými slovy i celým způsobem našeho života.

Jaký je náš cíl?

Chceme se nejen duchovní službou, ale i praktickou pomocí podílet na obnově lidských vztahů. Usilujeme o zlepšení morálních a etických hodnot v životě jednotlivců, rodiny, ale i celé společnosti. Jde nám o lepší budoucnost nejen města Rumburku, ale i dalších měst a vesnic celého Šluknovského výběžku.

Pravidelné bohoslužby se konají vždy v neděli od 10.00 do 12.00 hod. ve Sborovém důmě CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE, 9. května 858 (vedle domu obuvi).

Každý je srdečně zván! Bůh Vám žehnej.

Tisk Tisk | E-mail E-mail