Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Sušená sušenka opět informuje

autor: HR

Již dvakrát jsme vás informovali o školním časopisu Sušená sušenka, který vychází jako občasník na Základní škole U Nemocnice. Zisk z jeho prodeje věnují jeho autorky na krmení pro psy v záchytných kotcích v Rumburku. V letošním školním roce má Sušenka již dvě čísla a na svém kontě více jak 1.000,- Kč. V dohledné době se děvčata z redakce Sušenky chystají zakoupit další granule a odevzdat je svým chráněncům. Je to jednak díky jejich pilné práci, ale rovněž díky štědrosti jejich spolužáků, kteří mnohdy za časopis zaplatí vyšší částku než pouhé 3 Kč, které Sušenka stojí. Dokonce redakce dostala již i menší částku, kterou poslali rodiče na podporu jejich činnosti.

Touto cestou děkuje redakce Sušené sušenky panu Rudolfu Jarolímovi za sponzorský dar. Pan Jarolím vyrobil pro děvčata samolepky, jejichž prodejem získávají další peníze na krmení. Pokud by se našel i další nadšenec, který by rád věnoval žačkám – redaktorkám nějaký příspěvek na jejich chvályhodnou činnost, může se obrátit na Rumburské noviny nebo přímo na vedení Základní školy U Nemoc-nice. Vítané jsou papíry na tištění časopisu, ale i jakýkoli jiný příspěvek.

Naše redakce drží svým kolegyním palce. V dnešní době není běžné, že někdo pracuje a veškerý výdělek poskytuje potřebným. Jsme o to radši, že je to z řad dětí. Že by se blýskalo na lepší časy?

Poznámka:
Vedení města Rumburku si velice váží iniciativy těchto studentů a prostřednictvím Rumburských novin jim chce vyjádřit poděkování za práci i ochotu podpořit svěřence záchytných kotců v Rumburku.

za vedení Ing. Sykáček Jaroslav

Tisk Tisk | E-mail E-mail