Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

„Kam se Šluknovskem?“

autor: Josef Ježek

POLEMIKA

Otázka kam se Šluknovskem je velice aktuální v těchto týdnech, v těchto měsících. Již 22. října byl totiž příslušný návrh zákona o změnách hranic krajů na pořadu jednání vlády. Návrh byl stažen. Je vhodné o něm rozhodnout v rámci souboru legislativních návrhů naplňujících II. etapu tzv. probíhající reformy veřejné správy.

Usnesení zastupitelstev většiny měst a obcí Šluknovského výběžku na podporu odloučení od okresu Děčín k okresu Česká Lípa ke kraji Libereckému jsou z roku 1997. Tehdy se jednalo o návrzích ústavního zákona o vytvoření krajů (VÚSC), tedy i o vytvoření kraje Libereckého a Ústeckého. O případném zřízení okresu Rumburk i okresů Jeseník, Boskovice, Uherský Brod a Valašské Meziříčí šlo o tři roky dříve, od letních měsíců roku 1994. Je nutno připomenout, že tehdejší návrhy na rozdělení okresu Děčín na okresy Děčín a Rumburk a na rozdělení okresu Uherské Hradiště na okresy Uherský Brod a Uherské Hradiště neměly podporu příslušných okresních úřadů! Na rozdíl od případů Jeseník, Šumperk, Blansko, Boskovice, Valašské Meziříčí, Vsetín.

Zmíněná usnesení z roku 1997, případně i usnesení z roku 1994 nebo z roku 1995 (týkající se obnovení okresu Rumburk) jsou nyní opět velice aktuální. Připravuje se totiž nový zákon o územním členění státu, podle kterého by okresy Česká Lípa i Děčín měly existovat i nadále! A to v členění na okresy Česká Lípa a Nový Bor v prvém a na okresy Děčín a Rumburk v druhém případě.

S ohledem na specifické podmínky uzemí Šluknovského výběžku proto navrhuji požadovat ve zmíněném zákoně o územním členění státu zřízení okresu Rumburk v členění na okresy Rumburk a Varnsdorf! Popřípadě na tři obvody Rumburk, Šluknov a Varnsdorf. Vždy se totiž dalo tvrdit: jestliže mohl být v roce 1995 vytvořen okres Jeseník (719 km2; 43 tis. obyvatel a hustota zalidnění 60 obyv. na km2), nic nebránilo, s výjimkou tzv. politické vůle, rovněž zřízení nového okresu Rumburk (382 km2, 54 tis. obyvatel a hustota zalidnění 142 obyv. na km2). Referendum, kterým by se zjistil názor většiny obyvatel na eventuální změnu hranic krajů, konat nelze. Neexistuje totiž zákon, podle kterého by takovéto hlasování bylo možné uskutečnit. I to je důvod, proč jsou organizovány již tři petiční akce!

Žádné formálně přesné ekonomické podklady pro zodpovědné rozhodnutí zda kraj Ústecký nebo Liberecký v současné době nemůže být k dispozici. Centrální a direktivní plánování a řízení, v rámci kterého bylo možné mít takovéto (v podstatě fiktivní) podklady k dispozici, již deset let neexistuje. Srovnání podmínek rozvoje v obou zmíněných krajích na základě nejnovějších dat je však možné co nejdříve předložit.

Jsem geograf. O území Šluknovského výběžku pojednávala moje diplomová práce. Rozhodně nemohu souhlasit se stále se opakujícím tvrzením, že stejně všude a vždy budeme kdesi na okraji! Právě v Libereckém kraj toto neplatí. Opakuji znovu, že Varnsdorf bude v kraji Libereckém čtvrtým největším městem, Rumburk bude v tomto pořadí sedmým a Šluknov sedmnáctým, tzn. stejné místo v pořadí, jaké má Rumburk v kraji Ústeckém!

Města Varnsdorf, Rumburk, Jiříkov, Krásná Lípa, do značné míry také Šluknov, jsou součástí přes-hraničního urbanizovaného pásma tvořícího přirozenou osu Libereckého kraje: Smržovka – Tanvald, Jablonec nad Nisou, Liberec, Žitava (Zittau), Neugersdorf – Ebersbach, Jiříkov, Rumburk, Varnsdorf atd.

P.S: počet občanů, kteří podpořili naše tři petice, se již pomalu blíží třem tisícům.

Tisk Tisk | E-mail E-mail