Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Slavnostní zahájení stavby CZ 9914.01.01 NISA – Plynofikace pohraničí

autor: rd

Ve středu 17. října byla v sále Městské knihovny v Rumburku slavnostně zahájena realizace projektu CZ 9914.01.01 Nisa – Plynofikace pohraničí. Do realizace tohoto rozsáhlého projektu je zahrnuto 8 měst a obcí, jichž se výše uvedený projekt dotýká. Jedná se o města Rumburk, Jiříkov, Hrádek nad Nisou (Václavice a Dolní Suchá), Kamenický Šenov, Velký Šenov a obce Chřibská, Horní Podluží a Okrouhlá, sdružené pod vedením Euroregionu Nisa ve sdružení s názvem Nisa – Plynofikace pohraničí.

Akce je spolufinancována z programu Phare – Program přeshraniční spolupráce Evropské unie. Celková cena stavby je 4,4 mil. EUR a celkový příspěvek Phare je ve výši 2,99 mil. EUR. Projekt    řeší plynofikaci, tj. výstavbu středotlakých rozvodů s provozním tlakem 0,3 MPa včetně přípojek a kotelen ve městech a obcích v následujícím rozsahu: Jiříkov – délka trasy plynovodu 19.862 m + rekonstrukce 4 kotelen, Kamenický Šenov – délka trasy plynovodu 23.328 m + rekonstrukce 2 kotelen, Rumburk – délka trasy plynovodu 18.677 m, Chřibská – délka trasy plynovodu 6.204 m + rekonstrukce 3 kotelen, Velký Šenov – délka trasy plynovodu 3.264 m + přípojky k 28 objektům, Okrouhlá – délka trasy plynovodu 1.174 m, Hrádek nad Nisou – délka trasy plynovodu 8.571 m a Horní Podluží – rekontrukce 6 kotelen.

Zhotovitelem této stavby, která má termín dokončení v březnu 2003, je Sdružení STAMOZA, KASSECKER, které vzešlo z výběrového řízení probíhajícího podle pravidel Phare.

Program Phare CBC (Přeshraniční spolupráce) byl zahájen v roce 1994 a do dnešního dne bylo na investice v příhraničních okresech České republiky se státy Evropské unie vyčleněno již 220 mil. EUR, přičemž celkový podíl přispění EU pro ČR od roku 1991 činí částku 850 mil. EUR.

Na závěr je nutné říci, jak uvedl zástupce delegatury Evropské komise Ing. Kumft: „Za finančními prostředky od Evropské unie musíme především vidět přínos a výsledky zrealizovaných projektů.“ Vždyť např. realizace výše uvedeného projektu výrazně přispěje ke zvýšení kvality ovzduší a tím i ke zlepšení kvality života v české a sousedící německé části příhraničního regionu.

Tisk Tisk | E-mail E-mail