Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz
| 25. 10. 2001 | Nezařazené

Ocenění budoucích zdravotních sestřiček ze SZŠ v Rumburku

autor: rd

rn1806_0 U příležitosti Mezinárodního roku dobrovolnické práce oceňovala v polovině října Farní charita Rumburk 8 budoucích zdravotních sestřiček z projektu „Asistenční služba pro rodiny s handicapovými dětmi“ a 3 sestřičky z projektu „Pečovatelská služba pro staré a opuštěné občany“.

Projekt Asistenční služba pro rodiny s handicapovanými dětmi spočívá ve spolupráci Farní charity Rumburk s vedením SZŠ Rumburk a Speciálního pedagogického centra v Rumburku. Pracovnice tohoto centra vytipují rodiny, které potřebují pomoci, a po dohodě s těmito rodinami budoucí sestřičky do nich docházejí a dělají „velké sestry“ postiženým dětem. Chodí s nimi např. na procházky, na výlety, kreslí a modelují s nimi, povídají si, a tím ulehčují maminkám v každodenních všedních starostech. Ty si pak mohou dojít v klidu na úřad, nakoupit, vyžehlit apod.

Jiná děvčata docházejí pomáhat starým a opuštěným občanům v jejich přirozeném prostředí, to znamená do jejich bydliště, chodí s nimi na vycházky, pomáhají s nákupy, s úklidem, dělají babičkám a dědečkům společnost. Vždyť nejlepším lékem na opuštěnou duši je mnohdy vlídné slovo.

Služba v obou projektech je zcela dobrovolná. Proto si farní charita velmi váží těch děvčat, která se ve svém volném čase handicapovaným dětem a starým a opuštěným občanům věnují a letos udělila osvědčení o jejich pomoci ve školním roce 2000 – 2001 těmto budoucím zdravotním sestrám: Ivě Urikové, Petře Votípkové, Petře Divišové, Ivaně Harákové, Gabriele Křížové, Michaele Šumové, Ivaně Procházkové, Janě Podlešákové, Heleně Moravcové, Olze Manové a Kateřině Braunové, které se obětavě věnovaly klientům jak malým, tak i starým a opuštěným.

Na slavnostním oceňování byli přítomni pan starosta města Rumburk – Jan Sembdner, katolický kněz z Farního úřadu Rumburk - Mgr. Pavel Tichý, ředitel SZŠ - Mgr. Milan Jirsák, Mgr. Věra Rusínová, která děvčata vede, za SPC Rumburk Mgr. Jana Veselá a ředitelka FCH Rumburk Zdeňka Ondrušová.

A jak bude tento projekt pokračovat? Letos sice tato děvčata maturují, ale ke spolupráci se hlásí již další budoucí zdravotní sestřičky. Farní charita Rumburk přeje úspěšné složení maturitní zkoušky a je přesvědčena, že se případní klienti díky těmto obětavým zdravotním sestrám nemají čeho obávat. Děkujeme!

Tisk Tisk | E-mail E-mail