Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Něco málo o programu Phare

Program Phare je poskytován Evropskou unií zemím střední a východní Evropy, které mají společnou hranici s členským státem Evropské unie, jako významná pomoc pro tvorbu a realizaci regionální politiky, pro překonání specifických vývojových problémů příhraničních oblastí, a to v zájmu místního obyvatelstva a způsobem, který je v souladu s ochranou životního prostředí.

Nejvýznamnější podporu v rámci programu Phare ovšem představuje program zahraniční spolupráce, jehož cílem je zmírňovat nevýhody těchto hranic, překonávat okrajovou polohu hraničních oblastí a zlepšovat životní podmínky obyvatel. Tato spolupráce zahrnuje všechny infrastrukturní, kulturní, sociální a hospodářské oblasti života. Hraniční regiony se tak stávají stavebními kameny a mosty při procesu evropského sjednocení, při soužití evropského obyvatelstva a menšin. Cílem práce v hraničních regionech a přeshraniční spolupráce je proto odstraňování překážek a rozdělujících faktorů v těchto regionech, a konečně také překonávání hranice, případně snížení jejího významu na hranici správní.

Program Phare CBC (Cross Berder Cooperation nebo-li program přeshraniční spolupráce) byl zahájen již v roce 1994. Cílem tohoto programu je napomoci rozvoji pří- hraničních oblastí ČR se SRN, Rakouskem a od roku 1999 také s Polskem a Slovenskem. V rámci vymezených příhraničních oblastí mohou být podporovány jak tak-zvané společné projekty (realizované na obou stranách hranice), tak i projekty realizované výhradně na území ČR s pozitivním přeshraničním účinkem. Podmínkou velkých projektů podporovaných ze strany Evropské komise je také finanční spoluúčast žadatele ve výši minimálně 25 % celkových nákladů díla.

Program Phare CBC se postupně také orientuje na podporu rozvoje lidských zdrojů a podporu podnikání. V roce 1996 byly založeny Fondy malých projektů jako součást programu Phare CBC, které podporují projekty neinvestičního charakteru (tzv. projekty „people-to-people“) s výší příspěvku Evropské komise od 1 do 50 tis. EUR. V následujících letech bude Evropská unie poskytovat České republice v rámci programu Phare CBC zhruba 700 mil. Kč ročně.

K dnešními dni bylo z programu Phare CBC na základě mezinárodních smluv mezi vládou ČR a Evropskou komisí Evropské unie vyčleněno před 220 mil. EUR na projekty v příhraničních oblastech republiky. Další finanční prostředky, ať ve formě nenávratné půjčky jako takové, plynou do naší republiky z Evropské unie každým rokem s tím, že dochází postupně i k zavádění dalších programů Evropské unie v ČR.

Ve finanční podpoře rozvoje příhraničních oblastí ze strany EU nesmíme však vidět jen podporu jednoznačně finanční. Tím, že je třeba veškeré přípravné procesy k projektu podřídit mezinárodním pravidlům běžným ve státech EU, získávají naši odborníci zkušenosti a znalosti, které po přijetí do EU budou ceněny.

vybráno z projevu Ing. Sadilové
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tisk Tisk | E-mail E-mail