Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Změna zákona č. 117/1995 Sb.

autor: Ondřej Horák, tiskový mluvčí OkÚ Děčín

K 1.10.2001 vstupuje v platnost novela č. 271/2001 Sb., kterou se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Tato novela mění okruh příjmů započítávaných do rozhodného příjmu při stanovení nároku na dávky státní sociální podpory a jejich výše. Novela mění okruh příjmů dokládaných za rok 2000 a dále.

Proto Okresní úřad Děčín, referát státní sociální podpory, stejně jako všechny referáty SSP v celé České republice, rozesílá v těchto dnech Čestná prohlášení o příjmech za rok 2000. To znamená, že všichni žadatelé a osoby společně posuzované svým podpisem stvrdí údaje uvedené v prohlášení a zároveň tak dají souhlas k ověření jejich příjmů na finančním úřadě, u zaměstnavatele a dalších právnických a fyzických osob vyplácejících příjmy rozhodné pro nárok na dávky.

Pro žadatele a osoby společně posuzované, kteří již příjmy za rok 2000 referátu SSP doložili, z toho vyplývá, že tato potvrzení jsou platná a není již nutné dokládat jiná, pouze tyto příjmy doplní o Čestné prohlášení, které jim bude zasláno poštou na adresu. Okresní úřad, referát státní sociální podpory si na základě jejich prohlášení ostatní údaje zjistí sám.

Žádáme tímto proto všechny, aby tato prohlášení předali buď osobně na příslušné kontaktní místo, nebo zaslali na adresu: Okresní úřad Děčín, referát státní sociální podpory, 28. října 1155/2, 405 59 Děčín, a to v co nejkratší době, aby se mohlo pokračovat v rozhodování o přiznání dávky nebo její výši k 1.10.2001.

Tisk Tisk | E-mail E-mail