Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

autor: Mgr. Marta Hrubešová, advokátka z Varnsdorfu

Dlužím jedné firmě menší finanční částku. Bohužel jsem dosud nebyl (a nadále nejsem) schopen zaplatit najednou a mnou nabízené splátky firma nechce přijmout. Pokud si však budu splátky odkládat u sebe, abych dluh mohl zaplatit najednou, jsem podle mého názoru v nevýhodě, protože mi ve větší míře narůstají úroky z prodlení. Mohu s tím něco udělat?

Nevím sice, na základě jakého právního důvodu svému věřiteli dlužíte, resp. co jste mezi sebou měli ohledně zaplacení dlužné částky dohodnuto, avšak obecně je možno říci, v souladu s § 566 občanského zákoníku, že věřitel   je povinen přijmout i částečné plnění, neodporuje-li to dohodě nebo povaze pohledávky. Pokud by věřitel částečné plnění na svou pohledávku odmítal, dochází (mimo jiné) k tomu, že se dostává do prodlení on sám. Jak je uvedeno v § 523 občanského zákoníku, za dobu věřitelova prodlení nejste povinen platit úroky, čímž je míněno jak úroky z prodlení, tak smluvní úroky, a to proto, že Vy sám po tuto dobu v prodlení nejste.

V důsledku prodlení věřitele Vám vzniká také právo složit peníze do úřadní úschovy, na což je pamatováno v § 568 občanského zákoníku. Složení dlužné částky do úřední úschovy má poté stejný důsledek jako běžné splnění dluhu. Pokud jde o náklady, které Vám v souvislosti s touto úschovou vznikly, tyto je povinen hradit věřitel, stejně tak jako případné další škody, které by Vám v důsledku jeho prodlení vznikly.

Nezapomeňte však, že v případě sporu budete zřejmě muset prokázat, že jste věřiteli částečné plnění skutečně nabídl a asi také tu okolnost, že Vaše nabídka nebyla pouze fiktivní, resp. že jste byl skutečně schopen nabízenou částku zaplatit.

Tisk Tisk | E-mail E-mail