Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Jak je to se čpavkem a Rybenou?

autor: Lo

Ve čtvrtek 4. října vyšel v Děčínském deníku článek, který mnohé z nás vyvedl z míry. V tomto článku je popisován únik čpavku, ke kterému došlo v areálu bývalého závodu Rybena v podvečerních hodinách 2.10.2001. Z líčení autorů článku a členky zastupitelstva města paní Boženy Ledvinkové musí mít čtenář dojem, že došlo ke katastrofické situaci, za kterou ve své podstatě vlastně může starosta města.

Skutečnost je ovšem jiná. Představitelé města po obdržení prvních nekonkrétních podnětů činili kroky ke kontaktu se zástupci firmy provozující toto zařízení. Nikdo však nebyl seznámen s tím, že dochází k majetkoprávním změnám a od 1.10. k úplné změně vlastnických vztahů. V dnešní době je majitelem již zmíněného objektu firma Výroba potravin Zeman, spol. s r.o., se sídlem v Třebenicích. V žádném případě se nedá hovořit o tom, že by nový vlastník podceňoval jakékoliv ohrožení, které by mohlo vzniknout provozem firmy. Současně musíme popřít, že by toto nebezpečí podcenili představitelé města.

O události, ke které došlo dne 2.10., lze hovořit jako o spuštění čidel z nezjištěného původu. Přesto odborní pracovníci městského úřadu, Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, UO Děčín projednávali tuto záležitost, ze které vzešel požadavek předložení informací zaměřených na zdroje rizik, pravděpodobné následky případné havárie, možných způsobech likvidace, určení možných  účinků na obyvatele a ŽP, opatření ve své působnosti a dále zajišťování informování o hrozících událostech, plánovaných opatřeních k případné evakuaci zaměstnanců event. obyvatel z ohrožených zón, organizování záchranných prací a přípravě zaměstnanců k sebeochraně a řádné pomoci. Požadované informace mají za cíl přehodnocení havarijního plánu, doplnění některých nezbytných technických vybavení. Z předloženého dokumentu revizní zprávy mrazírenského zařízení vyplývá, že toto je schopno bezpečného provozu, přesto zpráva upozorňuje na některé nedostatky, které však nebrání bezpečnému provozu, a k jejichž odstranění byly uloženy termíny. Spuštění čidel, ačkoliv ke skutečnému ohrožení nedošlo, prověřilo akceschopnost složek IZS, ale také technického managementu firmy.

Po přečtení výše uvedených informací by se sdělení autorů článku v Děčínském deníku, včetně informací zastupitelky města paní Ledvinkové, dalo považovat za šíření poplašné zprávy. A pak se tedy můžeme ptát: kdo koho děsí? Po přehodnocení požadovaných informací od majitelů objektu budeme čtenáře dále informovat.

Tisk Tisk | E-mail E-mail