Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Informace o možnostech zabezpečení obyvatelstva

autor: vybrala SV.

Většina z nás, samozřejmě kromě těch nejmladších, si samozřejmě pamatuje ještě ze školy z hodin branné výchovy a z absolvovaných branných cvičení na opatření tehdy nám vtloukaná do hlavy, jak se zachovat v případě nebezpečí, či dokonce války. Po revoluci jsme tato opatření poněkud odsunuli do pozadí, ale v poslední době se o nich začíná hovořit, a to zejména nyní v souvislosti s teroristickými útoky v USA. Z těchto důvodů vám nabízíme několik možností zabezpečení prostředky individuální ochrany tak, jak o nich informuje odbor ochrany obyvatelstva MV – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Prostředky individuální ochrany tvoří dětské ochranné vaky, dětské ochranné kazajky, ochranné masky pro děti a dospělou populaci a ochranné filtry k nim. Jsou určeny k ochraně obyvatelstva před toxickými a infekčními účinky bojových otravných, radioaktivních a biologických látek pro období válečného stavu a jsou použitelné i v případě zneužití těchto látek při teroristickém napadení. Ke krátkodobé improvizované ochraně dýchacích cest proti radioaktivnímu aerosolu lze využít ochranných roušek OR-1 a k ochraně proti některým nebezpečným látkám lze využít dalších jednoduchých prostředků, jako jsou navlhčené kapesníky, ručníky apod.

Další možností ochrany je ukrytí. Ukrytím se rozumí využití úkrytů civilní ochrany a jiných vhodných prostorů, které se stavebními a jinými doplňkovými úpravami přizpůsobují k ochraně obyvatelstva. K tomuto účelu se využívají stálé a improvizované úkryty. Zatímco stálé úkryty byly budovány v období studené války ve velkých městech a na územích, která byla předpokládaným cílem možného napadení zbraněmi hromadného ničení, improvizované úkryty lze zřídit v poměrně krátké době kdekoliv. Improvizované úkryty jsou suterénní a jiné vhodné prostory obytných domů, provozních a výrobních objektů, které se za stavu ohrožení státu a za válečného stavu přizpůsobují k ochraně před  účinky soudobých bojových prostředků. V míru se k ukrytí před toxickými účinky nebezpečných chemických látek využívají přirozené ochranné vlastnosti obytných a jiných budov. Jedná se zpravidla o místnosti a prostory na odvrácené straně od zdroje nebezpečí utěsněné proti pronikání těchto látek.

Tisk Tisk | E-mail E-mail