Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Za rok se vrátím…

autor: za SPNV Rumburk M. Mládková

rn1408_1 Čas prázdnin pomalu, ale jistě končí a s ním i dětské tábory a ozdravné pobyty. Také u nás v Rumburku, v rekreačním středisku Valdek-City, se uskutečnil jeden z ozdravných pobytů ve dnech 26.7. – 13.8.2001, a to dětí z Žitomirce (Ukrajina), což je město vzdálené zhruba 200 km od Kyjeva, postižených černobylskou havárií. Tohoto pobytu se zúčastnilo 42 dětí a 3 vedoucí z ukrajinské strany a za českou stranu to byl hlavní vedoucí, organizační a programová vedoucí a zdravotnice. Garantem bylo Ministerstvo zdravotnictví ČR a organizátorem SPNV – Rumburk. Děti navštívily Liberec, kde na ně zapůsobilo zejména panoráma města z Ještědu, kam se děti svezly lanovkou. Hluboký dojem zanechaly také    návštěvy v rumburských i okolních rodinách, kde děti měly možnost poznat život v české rodině, ale především českou kuchyni, i když tuto většina z nich zná, protože jejich předkové jsou Češi, což bylo i přínosem vzhledem k jazykové bariéře.

V průběhu pobytu děti navštívily několikrát město, Loretu, muzeum, plavecký bazén, koupaliště a také byly hosty Českého rybářského svazu, kde dostaly možnost si „zachytat“. S dětmi se setkal starosta města, poslanec parlamentu ČR, senátor a také jeden z krajských zastupitelů. Jednalo se o neformální setkání, při nichž děti obdržely dárky. Nevídaný zájem projevili chlapci, ale i děvčata o ukázky techniky rumburských hasičů.

Do volby MISS tábora, kterou dívky vzaly velice vážně, se zapojili i chlapci vystoupeními mezi jednotlivými disciplínami. Samozřejmě nebyla nouze o táboráky, diskotéky, utkání ve stolním tenise, kopané, ve kterém se utkali ukrajinští chlapci s „výběrem rumburských“. Nastal den poslední, 13. srpen, den odjezdu. Dětem se nechtělo, loučily se nerady, neboť podle svých slov zde prožily tři týdny krásných slunečných dní.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem těm, kteří se jakkoli zasloužili o hladký průběh pobytu a o to, že děti odjížděly opravdu spokojeny a s tím, jak budou doma vyprávět, jak jsou Čechy krásné jako země, ale i lidé v nich. A to je pro nás všechny odměnou, že budou mezi našimi (rodiči a prarodiči) u nich na Ukrajině šířit myšlenku češství a slovanství jako celku. Tak příště nashle … u Vás v Rumburku.

Tisk Tisk | E-mail E-mail