Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz
| 30. 8. 2001 | Nezařazené

Právní poradna

autor: Mgr. Marta Hrubešová, advokátka z Varnsdorfu

Je pravda, že by soud mohl zřídit věcné břemeno na sousedův pozemek, pokud nemám jinou přístupovou cestu ke svému domu?
Ano, v současné době, po novele občanského zákoníku účinné od 1.1.2001 platí v souladu s jeho ustanovením § 151o odst. 3, že pokud není vlastník stavby současně také vlastníkem přilehlého pozemku a přístup vlastníka ke stavbě nelze zajistit jinak, může soud na návrh vlastníka stavby zřídit věcné břemeno ve prospěch vlastníka stavby spočívající v právu cesty přes přilehlý pozemek.

Samozřejmě i v tomto případě bude soud provádět dokazování, zejména pokud jde o otázku, jestli skutečně nelze přístup vlastníka k jeho stavbě zajistit jiným způsobem.

Před dvěma roky jsem si půjčil od jednoho peněžního ústavu menší částku. Protože mám finanční problémy a chci na čas odjet do ciziny, dohodl jsem se písemně s bratrem, že půjčku zaplatí místo mě. Věřitel s tímto nesouhlasí. Má na to právo?
Jistě, že na to právo má. Peněžní ústav s Vámi zřejmě uzavřel smlouvu o půjčce na základě určitého hodnocení Vaší osoby, a to zejména pokud jde o Vaši schopnost splnit svůj dluh vůči nim. Na Váš případ je pamatováno v § 531 občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení platí, kdo se dohodne s dlužníkem, že přejímá jeho dluh, nastoupí jako dlužník na jeho místo, jestliže k tomu dá věřitel souhlas. Souhlas věřitele lze dát buď původnímu dlužníkovi, nebo tomu, kdo dluh převzal. Smlouva musí mít v každém případě písemnou formu. Účinky takovéhoto převzetí dluhu nastávají až od udělení souhlasu věřitele. Poté platí, že námitky, které má vůči věřiteli původní dlužník, může uplatnit i osoba, která dluh převzala (např. promlčení).

Pokud souhlas věřitele nezískáte, popř. ho o Vaší dohodě vůbec nebudete informovat, vznikne závazkový právní vztah výhradně mezi Vámi, což znamená, že Váš bratr je sice povinen plnit věřiteli místo Vás, ale věřiteli z Vaší dohody žádné přímé právo nevznikne. Pokud by bratr neplatil, věřitel by vymáhal pohledávku samozřejmě od Vás a Vám by následně mohl vzniknout určitý nárok na náhradu škody vůči bratrovi.

Tisk Tisk | E-mail E-mail