Poděkování

Tištěné noviny 14/2001 | 30. 8. 2001 | Píšete nám

Děkuji pracovníkům Policie ČR v Rumburku, kteří ve velmi krátké době odhalili pachatele krádeže mého motocyklu Babeta.

Dr. Miroslav Holiš

Ze všeho nejraději bych koupila kytici růží a donesla je paní primářce Dagmar Milatové. Jistě by pochopila, že to není úplatek, ale můj veliký dík. Protože ale umím číst, vím, že se na její oddělení květiny nosit nemohou a hlavně by tam nesměly zůstat, aby se z nich právem potěšili i její spolupracovníci, kterým by ta kytice byla také určena. Rozhodla jsem se teda pro poděkování písemné.

Děkuji paní primářce Dagmar Milatové z gynekologicko-porodnického oddělení Lužické nemocnice v Rumburku a všem lékařům za jejich vstřícný přístup a lidské jednání. Cením si toho, že ve mně nevyvolali strach, ale důvěru, a proto jsem se opravdu nebála. Zvláštní poděkování patří také všem sestřičkám na gynekologii. I jejich zásluhou mi ten týden uběhl v pohodě a já byla šťastná, že jsem se setkala s lidmi, kteří své povolání berou zároveň jako poslání. Přála bych takovou pozitivní zkušenost i ostatním pacientkám.

úspěšná rekonvalescentka
Marie Procházková, Jiříkov

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://rn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://rn.rumburk.cz/2001/08/30/podekovani-36/