Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

KONCERTNÍ SEZÓNA 2001/2002

autor: rd

pondělí 24.9.2001 v 19.00 hod.
SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
TOMÁŠ THON – varhany

rn1414 Soubor uvede pod vedení Davida Ebena program s názvem „CANTUS GREGORIANUS ET ORGANUM“. Bazilika Panny Marie ve Filipově!

SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS, jejíž koncerty posluchačům živě a poutavě přibližují repertoár stojící na počátku evropské hudební kultury, zahájila koncertní sezónu ve Filipově poprvé v roce 1996. Podruhé přichází s novým programem, ve kterém se střídá gregoriánský zpěv s varhanní hrou. „Autentické provedení Slavnostní varhanní mše barokního varhaníka Pařížana F. Couperina ve spojení se Svatodušním gregoriánským jednohlasem je jedinečnou ukázkou spojení barokní expresivní formy nástrojové s vokálním odkazem středověkým – pokornou modlitbou.“

Tomáš THON vyučuje hru na Církevní střední varhanické škole v Opavě a díky dvojímu studiu v Praze a Paříži se zasazuje o uvádění francouzské hudby u nás.

pondělí 15.10.2001 v 19.30 hod.
PANOCHOVO KVARTETO
MARTIN KASÍK – klavír

Program: A. Dvořák – Klavírní kvintet A dur, L. Janáček, J. Haydn

PANOCHOVO KVARTETO – světově proslulý soubor, který od roku 1975 velmi frekventovaně koncertuje po celé Evropě i v zámoří, navazuje na českou kvartetní tradici a klade velký důraz na interpretaci české hudby. V duchu této myšlenky patří k nejvýznamnějším počinům nahrávka komorního díla A. Dvořáka, jehož Klavírní kvintet A dur bude proveden za spolupráce M. Kasíka.

Martin KASÍK, „sólista pro 21. století“, od rumburského vystoupení v prosinci 1999 nejen že vydal novou CD Allegro Barbaro, ale především sklízel úspěchy na jaře roku 2001 v Americe. Při dvou pobytech se zaskvěl na několika recitálech i na koncertech s pasadenským symfonickým a newyorským komorním orchestrem. po vynikajících ohlasech ho čeká další hostování v New Yorku v příští sezóně.

pondělí 26.11.2001 v 19.30 hod.
KATEŘINA ENGLICHOVÁ – harfa
KAROLÍNA BERKOVÁ – mezzosoprán

Program: P. Eben – písně k loutně, M. Ravel, Manuel de Falla, B. Britten

KATEŘINA ENGLICHOVÁ, „anděl s harfou“, patří mezi hudebníky, kteří posluchače zaujmou dříve než ze svého nástroje vyloudí jediný tón. Během pětiletého studia na světově proslulém Curtisově institutu v USA úspěšně soutěžila, hlavní ceny jí pak otevřely cestu k vystupování po celém světě. Její interpretační umění lze obdivovat na CD překračujících desítku, nejnovější s italským repertoárem.

rn1415

KAROLÍNA BERKOVÁ „… zvláště krásným témbrem se vyznačoval hlas mezzosopranistky K.B., o němž by znalec řekl, že zrál v soudku dřeva.“ napsal o pětadvacetileté vítězce mezinárodní pěvecké soutěže Emy Destinové barcelonský kritik při jejím španělském turné. Žačka prof. René Tučka vystupuje ve velkých hudebních projektech i písňových cyklech, v první polovině roku 2001 studovala v Itálii a hostovala v belgické opeře.

rn1416

pondělí 11.2.2002 v 19.30 hod.
BOHUSLAV MATOUŠEK – housle
PETR ADAMEC – klavír

Uvedou program nastudovaný pro Pražské jaro 2002: B. Martinů – Sonáta č. 3, I. Stravinský, C. Franck

BOHUSLAV MATOUŠEK, po patnáct let primárius Stamicova kvarteta, se nyní opět věnuje sólové dráze. Motorem jeho interpretačních aktivit je Bohuslav Martinů. Za kompletní nahrávku všech 16 skladeb pro housle a klavír byl spolu s vynikajícím klavíristou Petrem Adamcem nedávno poctěn mimo jiné i prestižní cenou Classical Awards v Cannes – první velkou cenou pro komorní hudbu B. Martinů. O B. Martinů říká: „Je to skladatel pro nové 21. století. Je moderní, přitom lyrický a melodický. Ať užije sebemodernějšího postupu, nakonec se vždy prosadí nádherná melodie.“ B. Matoušek hraje na krásný italský nástroj (Vincenzo Trusiano Panormu cca z r. 1750) a je nejvyšším houslistou na světě. Jeho dva metry dosud nikdo nepřekonal!

pondělí 18.3.2002 v 19.30 hod.
LADISLAVA KVAPILOVÁ – VONDRÁČKOVÁ – klavír
MARTIN MATOUŠEK – baryton
KLÁRA NOVOTNÁ – soprán

V programu zazní klavírní skladby, písně a árie A. Dvořáka, B. Smetany, W.A. Mozarta, R. Strausse, G. Verdiho, G. Pucciniho.

LADISLAVA VONDRÁČKOVÁ je poslední žačkou prof. Valentiny Kameníkové, pod jejímž vedením byla oceněna na mnohých soutěžích. Od roku 1997 je cembalistkou souboru ARS REDIVIVA. V témže roce absolvovala AMU, je odbornou asistentkou a korepetitorkou na katedře zpěvu. Vystupuje sólově i ve spolupráci s mladými pěvci operních scén. Jako pedagog působí také na soukromé ZUŠ MUSIC ART v Praze, kterou vede spolu se svým manželem, rumburským rodákem, Josefem Vondráčkem. Klára Novotná, čerstvá absolventka pražské AMU u N. Kniplové, je od roku 1999 sólistkou ústecké opery, kde vytvořila mimo jiné i půvabnou Lišku Bystroušku. Věnuje se i koncertní činnosti a nahrávkám pro Český rozhlas. Martin Matoušek v roce 1997 debutoval v divadle J.K. Tyla v Plzni, kde ztvárnil, jako již předtím na konzervatoři a AMU, řadu rolí. Nyní je sólistou ústecké opery a zároveň koncertuje doma i v zahraničí.

pondělí 8.4.2002 v 19.30 hod.
JAN THURI – hoboj
MEGUMI YAMADA – klavír

Mladý hobojista zahraje skladby G.P. Telemanna, F.V. Kramáře, R. Schumanna i svého otce F.X. Thuriho.

JAN THURI, mladý hobojista studoval hru u svého otce F.X. Thuriho a absolvoval mnoho mistrovských kurzů v zahraničí, získané renomé mu přineslo nahrávání pro Radio France i Český rozhlas. K předním úspěchům patří 2. cena a titul laureáta ve Velké Británii v roce 1999, kde ho doprovázela japonská klavíristka z Hokkaida MEGUMI YAMADA. Studentka sapporské a pražské konzervatoře, nositelka četných ocenění, vystupuje sólově i s Janem Thurim po celé Evropě a Japonsku.

 

Koncerty se konají vždy v pondělí v 19.30 hod. v aule Gymnázia v Rumburku (mimo 24.9.) ve spolupráci s nadacemi Český hudební fond, B. Martinů a L. Janáčka.

Přihlášky k předplatnému: Dům kultury Rumburk, tel./fax: 33 59 12

Tisk Tisk | E-mail E-mail