Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Besedy se žáky 8. tříd ZŠ – analýza

autor: Mgr. Hana Daňková, IPS ÚP Rumburk

Besedy se žáky 8. tříd základních škol proběhly jako každoročně v průběhu měsíců duben – červen 2001. Nabídka a propagace besed, zaměřených k volbě budoucího povolání, byla tentokráte uskutečněna pomocí elektronické pošty – dopisy byly na všechny základní i zvláštní a speciální školy rozeslány e-mailem. Zájem bohužel projevilo pouze 9 škol ze 17 (8 základních škol a 1 zvláštní škola, jejíž výsledky průzkumu, vzhledem k odlišné úrovni žáků, do analýzy zahrnuty nebyly, neboť by tím mohlo dojít ke zkreslení celkových výsledků). Školy, které na dopis nereagovaly, byly poté osloveny i telefonicky, ale z různých důvodů o besedy neměly zájem. Proto bohužel výsledky průzkumu nemapují zájem o budoucí povolání v plné míře. Některé ze škol, které se besed nezúčastnily, projevily potencionální zájem o besedy na začátku nového školního roku. Budou tedy osloveny znovu, a pokud o besedy neprojeví zájem ani nadále, bude žákům doporučena možnost (stejně jako byla žákům nabídnuta i při besedách) individuální návštěvy IPS. Těmto školám budou dotazníky k průzkumu zájmu o budoucí povolání zaslány hned na začátku nového školního roku, aby mohl být během měsíce září průzkum dokončen.

Výsledky jsou následující: základní školu 9. rokem navštěvuje 13 žáků, zatím vůbec neví 20 žáků, studium na SŠ (nespecifikováno, na jaké) 7 žáků, studium na konkrétní SŠ 227 žáků, studium na OU, SOU 123 žáků (někteří žáci uvedli více možností). Z výsledků výzkumu tedy jasně vyplývá převaha zájmu o studium na SŠ – 78,8 % žáků.

Konkrétní zaměření je následující: elektrotechnika – 39 zájemců, obchodní akademie – 28, gymnázium (čtyřleté) – 27, hotelnictví – 24, umělecké školy – 15, policejní škola – 13, pedagogická škola – 11, zdravotní škola – 11, vojenské školy – 10, stavební průmyslová škola – 9, dopravní škola – 7, zemědělská škola – 6, ekologie – 5, lesnická škola – 4, cestovní ruch – 3, školy se sportovním zaměřením – 3, veterinární škola – 3, management – 3, sociální služby – 2, sociálně-právní služby – 1, průmyslová škola oděvní – 1, nespecifikovaná SŠ – 7.

Zájem o SOU jednotlivé učební obory je následující: strojírenství – 27 zájemců, obchod a služby – 20, společné stravování – 18, elektrotechnika – 12, kuchař – 9, SOU stavební – 8, číšník – 7, automechanik – 5, polygrafie – 4, kadeřnice – 3, truhlář – 2, elektrikář – 2, SOU textilní – 1, dámská krejčová – 1, SOU sklářské – 1, prodavač – 1, SOU zemědělské – 1, elektromechanik – 1.

Potěšitelná je skutečnost, že v loňském roce se zastavil pokles zájmu mládeže o studium na středních školách a letos prudce vzrostl – pro srovnání šk. rok 1996-97 zájem o studium mělo 64,1 % respondentů, šk. rok 1997-98 53,1 %, šk. rok 1998-99 55,09 %, šk. rok. 1999-2000 49,1 % a šk. rok 2000-2001 78,8 %.
Lze se domnívat, že rodiče, pedagogové i pracovníci ÚP působí kladně na mládež zdůrazňováním potřeby nejvyššího možného stupně vzdělání při hledání perspektivního povolání na trhu práce. Vítaný je i zvýšený zájem dětí o strojírenské obory a obory z oblasti obchodu a služeb a společného stravování – kuchař, číšník a vzestup zájmu o technické obory (SOU stavební, automechanik, polygraf), neboť poptávka po těchto profesích je na trhu práce vysoká. Stabilně vysoký zájem je též o obory elektrotechnické. Celkově lze konstatovat, že v souladu s požadavky trhu práce zájem o učební technické obory stoupá.

Tisk Tisk | E-mail E-mail