Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zahájení pilotního projektu

autor: rd

„Cestou uplatnění Místní Agendy 21 k udržitelnému rozvoji děčínského regionu“

Dne 12.6.2001 byla v obci Doubice slavnostně podepsána česko-britská smlouva o poskytnutí know how britskou firmou WS Atkins při zavádění procesu Místní Agendy 21 v děčínském regionu. Zároveň získá okres Děčín finanční dotaci ve výši cca 2 mil. Kč z prostředků britského Know How Fund jako příspěvek na realizaci tohoto pilotního projektu. Realizace projektu bude probíhat po dobu 2 let, během kterých se předpokládá realizace mnoha dílčích mikroprojektů, na kterých se dle svých možností a zájmu budou podílet místní komunity, občanská veřejnost, neziskový sektor ad.

Cílem projektu je, aby se principy udržitelného rozvoje dostaly do místní i regionální politiky a tím se splnil předpoklad zapojení co nejširší skupiny občanů do uvedeného procesu, tzn. aby poznali, seznámili se a naučili se využívat svých práv a možností při rozhodování o rozvoji své obce, a zároveň si uvědomili i své povinnosti a odpovědnost za své okolí a prostředí a v důsledku toho dospěli k potřebě vzájemné komunikace a podílení se na věcech veřejných.

  • Úryvek z úvodního slova p. Sembdnera u příležitosti zahájení slavnostního aktu – podpisu česko-britské smlouvy:
    …“Děčínský okres je naším domovem. Nebyl jím však vždycky. Nové generace lidí začaly v tomto kraji zapouštět své kořeny po skončení druhé světové války. V těchto letech zde žijí lidé ve třetí, čtvrté generaci. K tomu, aby lidé v tomto kraji žili a pracovali, potřebují hodnotné životní prostředí, kvalitní vzdělání, síť obchodů a služeb, zdravotní péči, ekonomický rozvoj, společenský a kulturní život, bydlení a sociální jistoty… Pokud toto vše v tomto kraji naleznou, budou v něm žít a pracovat, budou jej milovat a ctít a nebudou odtud odcházet… a pokud odejdou, budou se sem na sever Čech vždy rádi vracet… a právě v tom vidím ten nejhlubší význam procesu trvale udržitelného rozvoje v našem regionu“…

Slavnostního podpisu smlouvy se zúčastnilo 36 zástupců veřejné správy z okresu Děčín, Ústeckého kraje, NNO, dalších institucí, podnikatelů a místních medií. Smlouvu podepisovali p. Price a p. Sembdner. Ostatním účastníkům byla nabídnuta možnost podpisu Pamětní listiny k zahájení procesu MA 21 v okrese Děčín, kde svým podpisem stvrzují zájem o proces MA 21 a podporu tomuto projektu.

Výše uvedený pilotní projekt je součástí Národního projektu: „Širší podpora procesu místních Agend 21 v České republice s využitím zkušeností z Velké Británie“, který zastřešuje MŽP ČR a koordinuje ČEÚ Praha.

Informace k Národnímu projektu poskytne: PhDr. Alena Reitschmiedová – ČEÚ, tel: 02/67 22 53 04, e-mail: reit@ceu.cz. Informace k pilotnímu projektu v okrese Děčín poskytne: Bc. Miloslava Tomiková - OkÚ Děčín, tel:0412/59 14 79, e-mail: m_tomikova@oku-dc.cz.

Tisk Tisk | E-mail E-mail