Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

autor: Mgr. Marta Hrubešová, advokátka z Varnsdorfu

V občanskoprávním řízení se nás soudce na konci jednání zeptal, jestli se vzdáváme práva odvolání. S rozhodnutím jsem nesouhlasil, proto jsem řekl, že se odvolávat chci. Po nějaké době zvažování jsem si však řekl, že bych to už raději tzv. nechal plavat. Musím se teď odvolat, když už jsem se u soudu odvolání nevzdal?
To, jestli se odvolání vzdáte, či nikoliv, záleží pouze na Vašem rozhodnutí. Jistě Vás také k takovémuto prohlášení nikdo nenutil. Pokud Vám ještě nebyl doručen rozsudek, vyčkejte, protože právě ode dne jeho doručení Vám běží 15denní odvolací lhůta. V této lhůtě odvolání můžete podat, avšak můžete se také rozhodnout, že tak neučiníte.

Ve smlouvě o půjčce určité finanční částky jsme si s kamarádem dohodli, že pokud mu peníze vrátím do 28.2.2001, nebude mi počítat žádné úroky, pokud ne, musím mu uhradit smluvní úroky ve výši 20 % z půjčené částky. Protože jsem nemohl kamarádovi vrátit peníze včas, počítal jsem s tím, že mi bude tyto výše uvedené úroky počítat. On teď ale ode mě chce ještě i jakési zákonné  úroky z prodlení. Je to možné?
K přesné odpovědi na Vaši otázku bych jistě potřebovala vidět smlouvu o půjčce, kterou jste se známým uzavřel. Podle toho, co jste uvedl Vy, to však vypadá, že jste si ve smlouvě sjednali smluvní úroky, které ovšem není možno zaměňovat s úroky z prodlení. Úroky, které jste si sjednali, by na tomto místě zřejmě měly být považovány za úplatu za užívání půjčené finanční částky, resp. za úroky ve smyslu ustanovení § 658 občanského zákoníku. Tyto obvykle bývají placeny i v případě, že dlužník není v prodlení. Vedle těchto úroků samozřejmě mohou být požadovány zákonné úroky z prodlení.

Tisk Tisk | E-mail E-mail