Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Noví školáčci do „nové“ školy

autor: SV.

Ve středu 27. června byla za přítomnosti vedoucího referátu školství OkÚ Děčín Mgr. Jarolímka, ředitelů ZŠ v Rumburku, zastupitelů města, představitelů města a vedoucích odborů městského  úřadu slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná a dostavěná budova Základní školy v Horním Jindřichově. Investiční akci s oficiálním názvem „Stavební úpravy objektu tělocvičny č.p. 92/29 při ZŠ v Horním Jindřichově a stavební úpravy základní školy“ provedla Stavební společnost RBK, a.s. Firma byla vybrána na základě výzvy více zájemcům (bylo obesláno 5 uchazečů) o veřejnou zakázku k podání nabídky dle ustanovení § 49 části III zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění dle zák. č. 148/1996 Sb., 93/1998 Sb., 28/2000 Sb. a 401/2000 Sb. vyvěšené dne 27.3.2000.

Stavební práce zahrnovaly rekonstrukci stávající tělocvičny, kde byl položen nový umělý povrch, novou fasádu budovy školy, přístavbu sociálních zařízení, sklepa, šaten, nářaďovny a spojovacího krčku, dále pak úpravu vstupu do objektu ZŠ. Na úpravě přilehlé komunikace a parkovacích ploch včetně oplocení se podílela firma SaM silnice a mosty Varnsdorf, a.s. Investice ve výši cca 6.300   tis. Kč navázala na rekonstrukci budovy školy a provedení dodatečné hydroizolace proti působení spodních vod.

Všem školákům, školačkám i učitelům přejeme, aby se jim v této takřka nové škole dobře učilo.

Tisk Tisk | E-mail E-mail