Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Co ještě nevíme o Evropské unii

autor: vybrala SV.

Závěr seriálu

Nepřeváží finanční náklady na připojení České republiky do Evropské unie případné zisky plynoucí z členství?
Statistiky hovoří jasnou řečí: na vstupu do EU ještě žádná země neprodělala. Vezměme pro příklad hospodářský vývoj v zemích, které před vstupem do Evropského společenství byly řazeny k tzv. chudším. Hospodářské výsledky Portugalska po přijetí v roce 1986 díky pomoci Společenství zaznamenaly v následujících pěti letech nárůst o 5 % ročně, Španělska o 4,5 % ročně, Řecka zhruba o 3 %. Příprava na vstup do EU stojí nemalé prostředky. Po přistoupení k EU bude muset Česko přispívat do společného rozpočtu Unie. Konkrétní výše příspěvku však zatím není určena. Naopak se předpokládá, že příspěvky z fondů EU směřované do ČR dosáhnou až 4 % HDP a výrazně převýší naše výdaje do rozpočtu. Bude však velmi záležet na schopnosti je využít. Příjmy z členství tak značně převáží nad výdaji s tím souvisejícími. Vedle toho už dnes poskytuje Unie předvstupní finanční pomoc prostřednictvím programu Phare. V letech 1990 – 1999 bylo Česku přiděleno zhruba 550 milionů ECU, tedy více než 19 miliard Kč. Tyto prostředky přišly na rozvoj vzdělávání, reformu veřejné správy, ale především na rozvoj infrastruktury a na ochranu životního prostředí. V období let 2000 – 2006 se má finanční pomoc Unie zemím střední a východní Evropy zdvojnásobit. Z programu Phare bude vyplaceno zhruba 10,5 miliardy EUR, v rámci Fondu ISPA více než 7 miliard EUR a na strukturální pomoc zemědělství přes 3,5 miliard EUR.

Tisk Tisk | E-mail E-mail