Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Činnost celní správy v celním pohraničním pásmu

autor: rd

V souladu s CZ č. 13/1993 Sb. je definován pojem celního pohraničního pásma jako část celního  území, jehož hranice je vymezena vzdušnou čarou ve vzdálenosti 25 km od státní hranice do vnitrozemí a okruhem o poloměru 25 km okolo celních letišť. V tomto celním pohraničním pásmu mají pak příslušníci celní správy různá oprávnění, nepůsobí tedy pouze na celních přechodech a celních  úřadech, kde se s nimi běžně lidé setkávají.

Hlavním úkolem příslušníků celní správy v této oblasti je pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu. Z tohoto titulu jsou zde příslušníci oprávněni ke kontrole osob a dopravních prostředků se zaměřením na odhalení zboží. V případě, kdy je podezření na spáchání celního přestupku, deliktu, trestného činu či jiného správního deliktu souvisejícího s porušením celních předpisů či dalších předpisů o daních a poplatcích, je celník oprávněn požadovat od majitele potřebná vysvětlení k zjištěnému stavu tak, aby byl uspokojivě ozřejměn stav věci. K dosažení potřebných informací a úkolů jsou příslušníci ze zákona oprávněni i předvést osobu, popřípadě na potřebnou dobu této osobě omezit možnost pohybu, v případě potřeby i za použití donucovacích prostředků, v případě nejnutnějším pak i za použití zbraně. Tyto důvody a případy jsou taxativně vyjmenovány v zákonných normách. Během provádění celního dohledu a celní kontroly dochází často i k odhalování skutečností ve vztahu k dalším zákonným normám, např. k zákonu o porušování práv duševního vlastnictví a zákona č. 303/1993 Sb., tzv. tabákovému zákonu. V podstatě se jedná o porušování práv majitelů ochranných známek a značek, zejména prodej jejich padělků a napodobenin, nejčastěji se zde jedná o textil, obuv, hodinky, hudební nosiče, ale i řadu dalších výrobků neoprávněně označených těmito chráněnými značkami, dále pak prodej či skladování neznačených tabákových výrobků v rozporu s obecně platnými právními předpisy, to znamená bez předepsaného označení českými kolky. Ze zákona jsou příslušníci oprávnění ve všech těchto případech proti těmto jevům zasahovat nejen v souvislosti s dovozem, průvozem či vývozem, ale i při prodeji nebo v některých případech při zjištěném skladování. Zákonné normy dávají možnost celním úřadům zahájit řízení nejen z popudu oprávněné osoby, ale v některých případech i z vlastního podnětu celního úřadu. Přestože oblast duševního vlastnictví je právem soukromým, je nutné, aby se celní správa jako státní orgán i touto problematikou intenzivně zabývala. V současné době je zvyšován tlak na odhalování těchto skutečností a jevů, které vedou k podloudnému prodeji a distribuci tohoto zboží a tím k velikým daňovým únikům. K odhalování tohoto zboží a jeho prodeje využívají příslušníci celní správy i společných akcí s ostatními složkami státní správy, ať již se jedná o finanční úřady, ČOI, zemědělskou inspekci či policii.

Zatímco zákon č. 191/1999 Sb. stanoví podmínky, za nichž celní úřad přijímá opatření, má-li důvodné podezření, že se jedná o padělek či napodobeninu, a stanoví oprávnění celnímu úřadu nařídit zničení či jiné znehodnocení těchto výrobků, dále projednávat přestupky a správní delikty při porušení tohoto zákona, v oblasti „tabákového zákona“ pak tyto oprávnění a povinnosti upravuje zák. č. 303/1993 Sb. Povinnosti a oprávnění vyplývající jsou závazné pro všechny složky státní správy a orgány v těchto zákonech jmenované.

Blíže a další informace z činnosti celní správy, provozu na hraničních přechodech, k celním předpisům, celnímu sazebníku, ale i časopisu celníků CLO – DOUANE a spoustu jiných zajímavosti z této oblasti lze najít pro případné zájemce i na internetu na adrese: www.cs.mfcr.cz

Tisk Tisk | E-mail E-mail