Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

autor: Mgr. Marta Hrubešová, advokátka z Varnsdorfu

Příští týden odcházím do nemocnice. Potřebuji však v průběhu své nepřítomnosti vyřídit nějakou záležitost. Mohu udělit plnou moc jedné firmě k tomu, aby za mě vše vyřídili?

Ano, to možné je. Podle § 31 odst. 1 občanského zákoníku je možné dát se při právním úkonu zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou. Za tímto účelem udělí zmocnitel zmocněnci plnou moc, v níž musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění. Pokud je plná moc udělena právnické osobě, vzniká, v souladu s § 31 odst. 2 občanského zákoníku, právo jednat za zmocnitele statutárnímu orgánu této právnické osoby nebo osobě, které tento orgán udělí plnou moc.

Chci podat žalobu na člověka, který mi dluží značnou částku. Ve smlouvě o půjčce jsme měli dohodnutý úrok z prodlení. K jakému datu musím do této žaloby úrok vyčíslit?

Úrok z prodlení je, podle ustanovení § 121 odst. 3, příslušenstvím pohledávky. Podle stávající soudní praxe nemusíte příslušenství pohledávky do žaloby přesně vyčíslovat. V žalobě musíte uvést druh příslušenství, způsob určení jeho výše (sazby). Dále uveďte, od kterého data úrok z prodlení požadujete, a také to, že ho žádáte za dobu do zaplacení pohledávky.

Tisk Tisk | E-mail E-mail