Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Kolik potřebuje občan pověřených městských úřadů III. stupně v okrese?

autor: Jiří Benedikt

V posledních dnech se opět rozvinula diskuse nad počtem tzv. pověřených městských úřadů III. stupně v okrese Děčín, na které by od roku 2003 měly přejít některé působnosti Okresního úřadu Děčín. Je třeba říci, že se, pokud tuto diskusi neprovází materiál o rozsahu převáděných kompetencí, jedná o zbytečnou diskusi zavánějící v případě Rumburku a Varnsdorfu pouze soupeřením mezi městy o důležitost v oblasti.

V podstatě existují dvě krajní varianty řešení transformace okresních úřadů, pokud pomineme pravděpodobně již nepřijatelnou variantu, tj. prodloužit činnost okresních úřadů ještě aspoň o dva roky a nedělat tak možná z pohledu budoucnosti ukvapené kroky.

Jednou je varianta, kdy se Okresní úřad může transformovat celý (nebo téměř celý) do jednoho pověřeného městského úřadu v sídle okresu (Děčín). Poté by se téměř nic nezměnilo, než to, že by se výkon státní správy dosud prováděný Okresním úřadem stal výkonem tzv. přenesené působnosti prováděný orgánem děčínské samosprávy. V tomto případě je diskuse o dalších pověřených úřadech III. stupně zbytečná. Varianta to není dražší než stávající stav (ale ani levnější). Nicméně občanu z Dolní Poustevny by se výkon státní správy příliš nepřiblížil.

Druhou krajní variantou je převést na městské samosprávy pouze několik málo kompetencí OkÚ, které mají přímý vliv na občany a jsou občany často navštěvovány. Zbytek Okresního úřadu by se stal buď detašovaným pracovištěm orgánu kraje v přenesené působnosti (Krajského úřadu ústeckého kraje), nebo by se rozpadl do pracovišť jednotlivých ministerstev pro výkon státní správy v území. V této variantě je v podstatě jedno, kolik pověřených úřadů III. stupně vznikne a je k diskusi, zda nepřevést tyto činnosti na všech šest pověřených městských úřadů (II. stupně), tj. Děčín, Benešov n./Pl., Česká Kamenice, Varnsdorf, Rumburk, Šluknov.

Mezi těmito variantami se pohybují veškeré úvahy a návrhy. Včetně té o zrychlení realizace tzv. elektronické veřejné správy, kdy by si prostřednictvím tzv. kontaktních míst veřejné správy mohl občan v podstatě kdekoliv vyřídit svou záležitost, aniž by musel do vzdáleného města za příslušným úřadem.

Pravděpodobně jednou z mezivariant je i úvaha o rozdělení kompetencí OkÚ (a v podstatě okresu Děčín) do dvou částí, severní a jižní (Děčín, Rumburk). Tím by se de facto kopírovaly působnosti Finančního úřadu, Úřadu práce, Okresní správy sociálního zabezpečení, Katastrálního úřadu, Okresní veterinární správy a dalších státních orgánů, které vybudovaly v severní části své více či měně samostatná pracoviště. V této mezivariantě si dovedu představit dostatečně odborné zajištění výkonu nových působností přenesených na oba městské úřady. Oba dva malé okresy by měly dostatečný počet obyvatel (cca 75 tis. na jihu a 55 tis. na severu, což ostatně odpovídá co do počtu obyvatel i některým současným okresům). Byla by tím v zásadě vyřešena i otázka přiblížení výkonu státní správy občanovi. Za odpovědného a vstřícného přístupu dotčených měst by ani nestála o moc více finančních prostředků než současný provoz Okresního úřadu. Zbývá však v této mezivariantě jedno ale. Bude tento rozšířený městský úřad ve Varnsdorfu nebo v Rumburku?

Pro občany z toho vychází jednoduchá rovnice. Čím více pověřených úřadů III. stupně bude, tím méně kompetencí a působnosti na nich najdou a tím méně se jim výkon veřejné správy přiblíží.

7. června 2001

Tisk Tisk | E-mail E-mail