Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

TJ Rumburk bilancovala

autor: Karel Malaník

Valná hromada Tělovýchovné jednoty v Rumburku, která proběhla v úterý 17. května, byla nejen důvodem k bilancování činnosti jednotlivých oddílů a odborů, ale především byla pohledem do budoucnosti sportovních aktivit v Rumburku. Velký podíl na tom, že valná hromada nebyla jen „vzpomínáním“ na minulé úspěchy, měli hosté valné hromady. Jednání se zúčastnili oba místostarostové města Rumburk, tedy pan Šváb a pan Ing. Sykáček, za ČSTV pak pan Horák, předseda OVČSTV. Pan Horák v zastoupení předsednictva ČSTV předal ocenění za dlouholetý podíl na rozvoji sportu Ing. Petru Dopitovi, panu Kubíčkovi a Ing. Nedvídkové. Jednotlivé oddíly ve svých zprávách o činnosti za rok 2000 informovaly především o výsledcích svých členů dosažených v loňském roce. Především oddíl cyklistiky dosáhl mnoha úspěchů i v mezinárodním měřítku. Jednotlivé zprávy poukazovaly také na problémy, s nimiž se oddíly potýkají.

Valná hromada byla pak především ve znamení poděkování všem, kteří přispívají na sportovní činnost a také všem, kteří pomáhají s organizací sportovních aktivit a s vedením mládežnických družstev. Velký podíl na tom, že sport v Rumburku nezanikl, má samo město, které je největším přispěvatelem do rozpočtu jednoty. Jenom v roce 2000 město přispělo částkou přesahující 100.000,- Kč. Velkou pomocí pro rozvoj sportu je také rozhodnutí města o tom, že děti školního věku nemusí hradit nájemné za využívání tělocvičen. Velmi zajímavé informace o výdajích města na sportovní zařízení a sportovní aktivity pořádané ve městě slyšeli účastníci jednání od pana Švába a pana Ing. Sykáčka. Tyto informace ukázaly to, že částky vydané na „sport“ patří mezi významné položky rozpočtu města, což jen dokázalo, že sport není pro vedení města okrajovou záležitostí. Přítomné účastníky valné hromady zaujaly informace o připravovaných investicích do sportovišť města, především pak informace o velké rekonstrukci letního stadionu.

Na závěr valné hromady předseda tělovýchovné jednoty poděkoval všem, kteří pomáhají k tomu, že sport v Rumburku rozhodně nezašel na úbytě.

Tisk Tisk | E-mail E-mail