Kněžské svěcení

Tištěné noviny 11/2001 | 7. 6. 2001 | Zprávy a publicistika

autor: rd

rn1108_0

Zcela mimořádnou událost zažila v sobotu 2. června filipovská bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů. Kněžské svěcení zde přijal od biskupa litoměřického Josefa Koukla rumburský jáhen a salezián Pavel Tichý.

„Ježíši, důvěřuji v Tvou lásku a Tvé milosrdenství“ je krédo, se kterým vstupuje mladý novokněz do kněžské služby a poslání v rumburské farnosti.

rn1109_0
foto: P. Zápotocký

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://rn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://rn.rumburk.cz/2001/06/07/knezske-sveceni/