Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Co ještě nevíme o Evropské unii

autor: vybrala SV.

Jaké výhody získá Česká republika vstupem do Evropské unie?
Členství v Unii přinese vyšší standardy v životním prostředí, zdravotnictví, sociálním zabezpečení a dalších oblastech. Občané získají právo volně cestovat, studovat či se trvale usazovat v kterémkoli členském státu. Česko se zapojí do fungování největšího jednotného trhu na světě, což skýtá možnost rychlejšího ekonomického růstu. To znamená i vyšší životní úroveň a modernizaci země ve všech směrech. Po vstupu do EU se méně prosperující regiony mohou těšit na dotace ze strukturálních fondů EU a z Fondu soudržnosti. Vstup do EU by pro ČR současně znamenal skok směrem vzhůru v oblastech, jako je etika podnikání, vláda zákona či nazírání na ochranu soukromého vlastnictví. Být součástí tak významného celku, jakým je EU, znamená patřit do společnosti nejvyspělejších světových demokracií – a to je zárukou bezpečnosti a mírového vývoje. Přínosem bude hlubší začlenění ČR do vědeckých a technologických programů Unie. Členství v EU současně vytvoří lepší podmínky pro řešení problémů, které jsou s ohledem na omezené vnitřní zdroje nad vlastní síly ČR. Jde např.o zlepšování životního prostředí, zapojení do celoevropských sítí v dopravě, energetice či telekomunikacích. Dalším „ziskem“ je možnost přímo se podílet na rozhodování Unie. Orgány Unie už nyní často rozhodují o záležitostech týkajících se České republiky, aniž by do rozhodovacího procesu mohla ČR přímo zasáhnout.

Tisk Tisk | E-mail E-mail