Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Prokazování ročních příjmů pro dávky státní sociální podpory

autor: Ondřej Horák, tiskový mluvčí OkÚ Děčín

V souvislosti s prokazováním příjmů za kalendářní rok 2000 chceme upozornit všechny osoby, které podaly nebo budou podávat za zdaňovací období roku 2000 daňové přiznání na finanční úřad, že je třeba tuto skutečnost vždy uvést do Dokladu o výši příjmu. A to i v případech, kdy taková osoba nepodniká, ale podává daňové    přiznání z důvodu příjmu z pronájmu, příjmu z více pracovních poměrů apod. Současně upozorňujeme, že v Dokladu o výši příjmu se v těchto případech neuvádí příjmy, které již byly zahrnuty do daňového přiznání, protože finančním úřadem bude potvrzena celková částka příjmů za rok 2000, tak jak byly prokázány v daňovém přiznání.

Dávky nemocenského pojištění vyplacené zaměstnavatelem se neuvádí do daňového přiznání, a proto by měly být vždy potvrzeny. V případě, že do Dokladu o výši příjmu uvede osoba skutečnost, že podávala daňové přiznání a zároveň zaměstnavatel potvrdí do dokladu příjmy ze závislé činnosti, budou jí příjmy započítány dvakrát. Jednou v částce, kterou potvrdí finanční úřad, podruhé částkou potvrzenou zaměstnavatelem. Pokud osoba uvede do Dokladu o výši příjmu, že daňové přiznání nepodávala, doloží příjmy potvrzením od zaměstnavatele a posléze se zjistí, že daňové přiznání podávala, může opět dojít k dvojímu započítání příjmů, osoba může být pokutována za uvedení nesprávných údajů a může dojít ke zpoždění výplaty dávky.

Proto všem doporučujeme pečlivě přečíst celý tiskopis a případné nejasnosti konzultovat s pracovníky referátu státní sociální podpory.

Tisk Tisk | E-mail E-mail