Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz
| 12. 4. 2001 | Nezařazené

Stručně z jednání zastupitelstva města

autor: SV.

V rámci kontroly usnesení z předcházejících jednání zastupitelstva města informoval starosta o jednání valné hromady společnosti TEPLO, která se uskutečnila až ve třetím náhradním termínu dne 27. března 2001 v Praze. V průběhu jednání bylo konstatováno, že společnost v roce 2000 hospodařila se ztrátou a na základě návrhu jednatele společnosti p. Lhotáka a z iniciativy města byl proveden ověřovací účetní audit. Projednáno bylo také přerozdělení základní složky ceny tepla v rámci celé soustavy, a jak řekl starosta města Jan Sembdner, základní složka ceny tepla byla snížena o 2 neodebírající subjekty, čímž jednoznačně došlo ke snížení ceny nájemného za technologii za zmíněné subjekty.

Při projednávání majetkových záležitostí se vyvinula rozsáhlá diskuze u návrhu konkrétního kupujícího pozemku proluky u lékárny na pěší zóně. Po upřesnění podmínek prodeje byl vybrán MUDr. Z. Popelka se záměrem výstavby objektu převážně zdravotnického zaměření.

Přehled příjmů, výdajů a financování za období od 1.1. do 28.2.2001 přednesl pan Šváb, místostarosta města. Poté starosta města informoval zastupitele o druhém postupovém kroku reformy veřejné správy. Vzhledem k tomu, že pro správní obvod Varnsdorf jsou pouze tři obce nacházející se v mikroregionu Tolštejn, má město Rumburk poměrně výrazné šance uspět v tomto „konkurenční boji“. Vzhledem k navrhovaným změnám správních obvodů byl zastupitelstvu předložen návrh rozhodnutí o příslušnosti města Rumburk k Ústeckému kraji, který zastupitelé potvrdili a dále zrevokovali usnesení z minulosti týkající se příslušnosti k Libereckému kraji.

Ve věci projektu NISA – Plynofikace pohraničí informoval pan Šváb o založení sdružení právnických osob – osmi obcí a Euroregionu Nisa za účelem realizace tohoto projektu. Toto sdružení by mělo obdržet část financí z programu PHARE a zbytek bude dofinancován příslušnými podíly jednotlivých obcí. Zastupitelstvo poté uložilo panu Švábovi zajistit do 25. dubna 2001 návrh financování podílu města Rumburk a dále ho nominovalo jako zástupce města do orgánů sdružení.

Tisk Tisk | E-mail E-mail